Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Završetak grejne sezone

Sre, 16.04.2008 - 10:30 -- nikola.tumbas

Na press konferenicji povodom kraja grejne sezone direktor Rikić Pero je  dao sledeći izveštaj:Grejna sezona se po pravilu završava 15.aprila uz uslov da su vremenske prilike takve da omogućuju prestanak isporuke toplotne energije. Trenutna situacija je takva da su u prvoj dekadi aprila spoljne tempetature bile veće nego što su sredinom meseca, pa ćemo nastaviti sa grejanjem do stabilizacije vremena, a to se može očekivati ubrzo, prema najavi meteorologa već krajem ove nedelje. Dakle, prema našim procenama kraj grejne sezone bi mogao biti već krajem ove nedelje, ako se ostvare prognoze meteorologa da će od četvrtka (17.04.2008.) temperature rasti i preko 20 o C. U protivnom sistem će i nadalje biti u pripravnosti a najduže do 30.04.2008. godine. Ako grejna sezona potraje tokom vikenda i tokom sledeće nedelje, a da bi se ispoštovali preuzeti rokovi, biće neophodno da se pojedini delovi vrelovodne mreže na početku Aleje Maršala Tita privremeno isključe, radi povezivanja sa novopostvaljenim vrelovodima u sklopu izgradnje saobraćajnog kružnog toka.

             - Analiza grejne sezone 2007/08

Za ocenu grejne sezone potrebno je sagledati energetski, tehnički i finansijski aspekt poslovanja. Uzimajući u obzir navedene aspekte, grejnu sezonu 2007/08 ocenjujemo kao uspešnu.U energetskom smislu snabdevanje energentima je je bilo uredno. Prirodnog gasa je bilo u dovoljnim količinama a bila je obezbedjena i odredjena količina mazuta ( 1000 tona) za vanredne prilike.Obezbedjen je kontinuitet u proizvodnji i isporuci toplotne energije, a kao rezultat prošlogodišnjih rekonstrukcija magistralnih vrelovoda značajno je poboljšano snabdevanje pojedinih delova konzuma i smanjeni su gubici u transportu energije i fizički gubici tople vode.Prošlogodišnje rekonstrukcije su značajno doprinele tehničkoj i pogonskoj stabilnosti sistema. Nije bilo ozbiljnijih kvarova i dužih zastoja usled neplanskih ispada izuzev učestalih kvarova na parovodnom sisitemu koji su otklanjani u relativno kratkim rokovima.Planira  se gašenje parovoda u narednom periodu.U finansijskom smislu preduzeće je likvidno. Najveće finansijske obaveze su prema JP «Srbijagas» za utrošeni prirodni gas i trenutno se otplaćuje račun za utrošeni gas u februaru mesecu. Realna procena je da će se uz stabilnu naplatu potraživanja izmiriti sve obaveze prema dobavljaču gasa do kraja maja meseca. Ukupna potrošnja gasa je na nivou 13,7 miliona m3 pri prosečnoj temperaturi za grejnu sezonu od 4,4o C. Prošlogodišnja potrošnja bila je na nivou 12 miliona m3 pri srednjoj spoljšnjoj temperaturi od 6,8o C.Odmah po okončanju grejne sezone pristupiće se završnom očitavanju kalorimetara po podstanicama,  na osnovu kojih će se moći utvrditi ukupna potrošnja toplotne energije za grejnu sezonu po objektima,  a time i ukupno zaduženje, odnosno preostala obaveza kao razlika ukupnog zaduženja i svih dosadašnjih uplata.Preostale obaveze potrošači mogu da izmire najkasnije do kraja jula 2008. godine, te apelujemo da to i urade, kako bi Toplana mogla da izmiri svije obaveze prema dobavljačima i da se izbegnu nepotrebni sudski troškovi.Gas je poskupeo za 20,5 %, odnosno za 3,89 din/m3 od 1. aprila 2008. godine (sa 18,96 na 22,85 din/m3). Cena grejanja ostaće nepromenjena za ovu grejnu sezonu uprkos povećanju cene gasa. Povećane troškove za mesec april pokušaćemo nadomestiti boljom naplatom i redukcijom nekih drugih pozicija u finansijskom planu.Korekcija cene grejanja biće aktuelna za narednu sezonu. Prema usvojenom Programu poslovanja dozvoljen nivo povećanja cene grejanja je 6%, što ne pokriva ni polovinu realnog povećanja troškova poslovanja, pre svega zbog povećane cene gasa.

             - Plan investicionih radova za 2008. godinuPlan investicija je sastavni deo Programa poslovanja za 2008. godinu.Najvažnije planirane investicione aktivnosti u 2008. godini su sledeće:    * Nastavak rekonstrukcije magistralnih toplovoda i zamena toplotnih podstanica uz podršku EAR-a (Evropska agencija za rekonstrukciju), što obuhvata zamenu magistralnog toplovoda u ul.N.Dimić na Prozivci i ugradnju preostalih 40 podstanica;

    * Rekonstrukcija glavnog cirkulacionog postrojenja (glavne cirkulacione pumpe frekventno regulisane sa pripadajućim sisitemima), takodje, uz podršku EAR-a;

    * Zamena toplotnih podstanica uz podršku Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine -26 podstanica;

    * Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih toplovodnih ogranaka u ul. P.Drapšina, Dj.Djakovića, S.Marinković i dr;

    * Investicione aktivnosti na rešavanju problema parovodnog sistema. Vrednost  obezbedjenih sredstava za investicije u 2008. godini ( sopstvena i donirana) je oko 3 miliona Evra.Autor teksta: 
Fotograf: