Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Inovativna mikro kreditna šema na Balkanu

Čet, 27.11.2008 - 13:00 -- nikola.tumbas
Olga o Mikro kreditnoj šemi
Olga o Mikro kreditnoj šemi

Promociju projekta Inovativna mikro kreditna šema na Balkanu i zvanično pokretanje start-up kreditne linije s ciljem podrške malim i srednjim preduzećima, koju za područje Vojvodine sprovodi Centar lokalne demokratije u Subotici.

Promocija projekta Mikrokreditne šeme za predstavnike gradske uprave i medija održaće se u četvrtak, 27. Novembra 2008. godine u Zelenoj sali Gradske kuće s početkom u 13 časova. Očekuje se učešće Kaarea Henninga, prestavnika norveškog okruga Buskerud i Dankerta Freilema i Torea Kristoffersena, predstavnika norveških institucija za razvoj preduzetništva u Drammenu i Kongsbergu.

Projekat je finansiran sredstvima CEB-a (Razvojna Banka Saveta Evrope) i Intesa Sanpaolo uz pomoć loklanih banaka Banca Intesa Beograd, Upi Banka i Privredna Banka Zagreb, postavljajući inovativnu mikro kredit šemu namenjenu regionima na Balkanu: Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, sa namerom da se proširi i na druge zemlje bivše Jugoslavije, dok je deo projekta promocije projekta finansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova Norveške.

dr. Nebojša Gvozdenović je informisao goste o privrednoj situaciji u zemlji i našem gradu:

Prema procenama ministarstava za regionalni razvoj MSP (mala i srednja preduzeća) u Srbiji učestvuju sa 36% u bruto domaćem proizvodu. To je za 4% više nego prošle godine. Sa ovime smo dostigli nivo okolnih zemlja ali smo znatno nižem nivou od Slovenije. U strukturi spoljne trgovine - izvoza, MSP učestvuju sa više od 2/5 a što se tiče uvoza sa više od 2/3. Ovo je rezultati su generalno uzrokovani poboljšanim uslova poslavanja na ovom podneblju, i neki kažu, povećane pravne sigurnosti. Neki kažu, naravno imamo još uvek mnogo problema. Broj MSP i ljudi koji učestvuju u ovoom delu privredne aktivnosti je mali. Prepoznavanje naših MSP preduzeća u inostravstvu je vrlo mala.Takođe imamo regionalnu koncentraciju preduzeća, velika većina preduzeća je u okolina Beograda i oko Novog Sada.

Naglasio bih nešto u čemu je Srbija naravila prve korake organizovanje nacionalnog takmičenja Savet za MSP u saradnji sa Ministarstvom za ekonomiju i razvoj usvoji strategiju za konkuretna inovativna MSP u periodu od 2008 - 2013.

To je u stvari podsticanje zastupljenosti visoke tehnologije u sektoru MSP koji je trenutno na malom nivou.

Završio bi sa jednom kratkim opispm stanja u Subotici i okolini.

Kao što svi znamo , nakon propasti velikih privrednih sistema koji su zapošljavali po nekoliko hiljada radnika, jasno je da se subotička privreda nije oporavila i nije se na vreme preorijentisala delimično zbog političke situacije a delimično zbog neiformisanosti naših ljudi. Tako da će nam vaša podrška značiti mnogo više nego možete pretpostaviti.

...Danker Freilem je dodao na kraju:

Ne bi trebali misliti o preduzetništvu u okviru jednog modela. Postoji nekoliko metoda i puteva da se stigne do uspeha.

Ja sam zadužen za jedan centar sa oko 300 ljudi iz 73 zemlje. Naš centar se rukovodi na drukčiji načinom. Važno je biti otvoren za mnoga rešenja da bi se stiglo do cilja. Zadnji kometar da dodam, mi smo danas čuli kako se vi spremate, ili ne spremate za preduzetništvo, u svom školstvu. Da bi bio uspešan preduzetnik to ne znači imati jednu ideju i onda startovati sa kompanijom. To ne ide tako!, uobičajeno. U vašem dnevnom radu vi bi trebali da razmišljate i tome da uključite u svoj rad mlade od 12 do 18 godina koji bi mogli da daju neku korisnu ideju koju su oni smislili kako bi oni vodili svoj biznis kada završe školu. Da bi bio preuzetnik za to obično treba dosta godina. Znači treba mnogo odricanja i predanosti toj ideji da bi se ona ostvarila možda u 25-toj i li 40 godini života kada kažete: Sada sam spreman da je ostvarim.

Mi vam nećemo dati jedno rešenje Mi  ćemo vam samo dati različite ideja koje vode ka pronalaženju rešenja.

Autor teksta: 
Fotograf: