Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Nemci savetuju ponovno isušivanje Palića

Uto, 17.07.2012 - 14:52 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 

Predstavnici JKP "Vodovod i kanalizacija" i d. o. o. "Park Palić" bili su na studijskom putovanju na Bodenskom jezeru i organizovali su prezentaciju onoga što su videli i šta su im savetovali nemački stručnjaci.

Na jučerašnjoj prezentaciji (16.jula)  grupa stručnjaka na čelu sa hidrologom Mišelom Romanom, savetnikom za sanaciju jezera Palić u "Park Paliću" posetila je Bodensko jezero na tromeđi Nemačke, Austrije i Švajcarske, i nekoliko drugih koja su preživela sudbinu Palić.

O Bodenskom jezeru i putovanju govorila je Olga Lompar iz Zavoda za javno zdravlje, o prečistačima u Konstancu i Kresbonu, od kojih je jedan sličan subotičkom govorila je mr Bojana Burger i Đerđ Šugar iz "Vodovoda", a vodi za piće iz Bodenskog jezera Čila Milić Rafai. Sličnosti Kimskog i Palićkog jezera predstavio je Petar Pižurica.

- Poruka nemačkih eksperata je da se posvetimo uzrocima problema, a to su pre svega velike količine nutrienata, najviše fosfora, zbog otpadnih voda iz prečitača i poljoprivrede. Naš prečistač odlično radi od 2009. godine i zahvaljujući njemu imamo veliki napredak u kvalitetu vode, ali to još uvek nije dovoljno. Sada se godišnje iz prečistača ulije u Palić oko pet tona fosfora, a nekada je bilo 30 tona - rekao je Roman.

Preporuka je i izgradnja kanalizacione mreže u naselju Palić za svako domaćinstvo, objekat ili kamp i izgradnju zaštitnog pojasa kako se đubriva i stajnaci sa obližnjih njiva ne bi slivali u jezero.

- Mulj je samo posledica. Prilikom sanacije jednog jezera u Nemačkoj koje je bilo pred uništenjem mulj nije vađen. Rečeno nam je da bi trebalo praviti eko sistem bez ribe, jer bi se tada jezero brže samoizlečilo. Kada smo mi predstavili plan Subotice za vađenje mulja savetovano nam je da se on ne vadi, već da se jezero isuši kao što je već i učinjeno davnih sedamdesetih godina prošlog veka. Mulj će doći u kontakt sa vazduhom, a posle punjenja nutritienti se ne bi lako oslobađali - zaključio je Mišel Roman.

Više detalja o prezentaciji pogledajte ovde

Autor teksta: 
Fotograf: 

Više o ovoj temi...

Sophie Eggert  & Janika Schneider

Od nedavno u našem gradu - Paliću, se nalaze dve devojke Sophie Eggert, student ekonomije, menadžemta i održivosti, i Janika Schneider, koja je upravo završila studije turizma. Bio je to razlog za jedan kratak susret radi osnovnih informacija o čemu se radi kao i još jedna crta u arhivi članaka o aktivnosti pri sanacije jezera Palić.

Znači, ukratko, one su došle da učine jedan korak napred u popularisanju destinacije jezera Palić, za koju se očekuje da kada stvari legnu na svoje mesto, i voda u jezeru se izbistri, bude jedna od glavnih turističkih atrakcija u regionu.

- A na koji način? - bilo je pitanje upućeno Sofiji dok smo pili čaj u kafeu Momento pod suncem Miholjskog leta, pre desetak dana.

- Cilj grada Subotice je...

detaljnije
Post date: Ned, 29.10.2017 - 23:42

Uz neobično toplo vreme ovih desetak dana, reagovale su alge jezera Palić na taj način što je došlo do pojave istih u velikom broju na površini jezera. Sa pojavom vetra deo njih se nagomilao pri obalama i formirao tepih uz šetalište.

Mišel Roman, dipl. hidrolog, savetnik u Park Paliću, daje komentar na zatečenu situaciji koja se desila jednom u sličnom intenzitetu pre desetak godina.

Inače radovi "oko" jezera, koji nisu vidljivi oku posmatrača, su u toku, kao što je ekspropriacija zemljišta vezano za stazu i zaštitni pojas i  sve što ide sa time, a to na žalost papirološki traje.

Čekamo dalje...

Više u video prilogu...

Post date: Čet, 19.10.2017 - 11:46

U okviru ECODOX programa na paličkom filmskom festivalu održana je najavljena prezentacija i potom tribina, razgovor sa prisutnim gostima zainteresovanim za stanje jezera Palić i Ludoš.

U uvodnom delu posle kraćeg dokumentarnog filma - Prošlost, sadašnjost i budućnost JEzra Palić i Ludaš (https://youtu.be/QnG_gS5tO2E) o dosadašnjim aktivnosti na sanaciji jezera Palić, od uginuća riba 1971 i potom gradnje prečistača, novog pomora ribe pa do danas, kada je uzet novi pravac i način sanacije jezera Palić i indirektno jezera Ludaš, odnosno kada je gradska samouprava odlučila da radi na uklanjanju uzroka zagađenja jezera a ne uklanjanje posledica istog, govorili su Snježana Mitrović, Mišel Rohman i Molnar Ervin - menadžer...

detaljnije
Post date: Pet, 21.07.2017 - 17:45

Na današnjoj press konferenciji filmskog festivala na Paliću najavljena je prezentacija i panel diskusija o temi - Zaštita biodiverzitete jezera Palić i Ludoš koja će se održati sutra u Maloj gostioni u 10.30. i na koju su pozvani svi koji  su vezani za projekat sanacije jezera, od javnih preduzeća do predstavnika NVO-a a prisustvo zainteresovanih građana je dobrodošlo.

Detalj - sutra će sama tribina biti prenošena LIVE na Facebook kanalu Suboticainfo  alias - https://www.facebook.com/SuboticaLIVE/ tako da ko je zainteresovan a sprečen da dođe moći ća da čuje istoriju dešavanja oko jezera, trenutne aktivnosti i sledeće korake koji će se preduzeti kao i samu diskusiju...

detaljnije
Post date: Sre, 19.07.2017 - 20:40

U cilju informisanja građana o projektu „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ organizovana je javna kampanja koja se odvijala danas u autobusu na lini broj 6 „Subotica-transa“ na relaciji Palić- Subotica-Palić (polazak sa okretišta je bio na Paliću u 9.45).

Delili su se informativni lifleti, a sa zainteresovanim građanima su razgovarali:

- Mišel Roman (Michell Rohmann), diplomirani hidrolog, došao u Suboticu 2011. godine preko CIM programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje. Angažovan je kao savetnik u preduzeću „Park Palić“.

- Snježana Mitrović, rukovodilac Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica, svoj rad...

detaljnije
Post date: Pet, 14.07.2017 - 13:02