Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Kako zaštiti žene od nasilja

Sre, 25.09.2013 - 19:51 -- nikola.tumbas
Stanislava Otašević Kako zaštiti ženu od nasilja u partnerskom odnosu
Stanislava Otašević Kako zaštiti ženu od nasilja u partnerskom odnosu
Stanislava Otašević Ukratko o prezentaciji
Stanislava Otašević Ukratko o prezentaciji

U saradnji sa Centrom za promociju zdravlja žena i Domom zdravlja Subotica, Fondacija mentalne higijene „Exspecto” organizovala je danas radionicu za lekare i medicinske sestre (Služba hitne medicinske pomoći, Služba opšte medicine, Služba za zaštititu žena i dece, Patronažna služba) pod nazivom "Javno predstavljanje - kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu prema posebnom protokolu MZ" koju će realizovati Centar za promociju zdravlja žena iz Beograda.

Radionica se održala u prostorijama Društva lekara Vojvodine.

U prilogu je kompletni zvučni zapis sa radionice u trajanju od oko 170 min.

Ličnosti: 
Autor teksta: 
Fotograf: