Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Ombudsman - U slučaju "Kombajn" nema povrede prava građana

Ned, 20.03.2016 - 18:20 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 

Posle pritužbe Kovač Lehela povodom oduzimanja kombajna za trsku (videti detalja slučaja ovde) prilikom sečenje iste na zaštićenom području, Zaštitnik građana Subotice je zatražio informacije od JP "Palić Ludoš" o slučaju i uvid u dokumentaciju.

U datom roku JP "Palić Ludoš" je odgovorilo na pritužbu građanina i izvestila ombudsmana o navedenom događaju, oduzimanju imovine - kombajan, pod kojim okolnostima i razlozima i zakonskim osnovama je podnosiocu pritužbe privremeno oduzeta imovina - kombajn.

Posle ovoga ombudsman je zatražio da se podnosioc pritužbe izjasni o navodima JP "Palić Ludoš".

Do dana 10.marta (rok bio 15 dana) podnosioc pritužbe se nije izjasnio na navode JP "Palić Ludoš".

Na osnovu navedenog (član 110.stav 2. tačka 3. Zakona o zaštiti prirode kojim je propisano da se privremeno oduzimaju predmeti i sredstva kojim je izvršen prekršaj ili krivično delo te da se isti bez odlaganja predaje upravljaču zaštićenog područja radi čuvanja), Zaštitnik građana je prihvatio izjašnjenje JP "Palić Ludoš" daje tako postupljeno i pošto se radi o privremenom oduzimanju smatra da nema povrede građana, odnosno podnosioca pritužbe.

U prilogu atačment  - Mišljenje...

Tagovi: 
Ličnosti: 

Više o ovoj temi...

Nakon neslavne komunikacije sa stvarnošću, JP Palić-Ludoš je morao da menja svog zvaničnog predstavnika. Boljitak se odmah osetio, jer nova direktorica g.đa Dobo, osim šarma ima jedan zdrav pristup stvarnosti i izgleda da zna racionalno koristiti svoja ovlaštenja. Takvi rukovodioci zaslužuju svu pažnju javnosti. Treba im pomoći uvek kada je i ako je to potrebno, savetom, gestom, dobronamernim ukazivanjem za učinjenu grešku i sve ostalo što odavno nije viđeno na našoj političkoj vetrometini. Moguće da dolazi nova era u komunikaciji između vlasti i narodne mase željne pažnje i uvažavanja.

Naime, putešestvije jednog kombajna za sečenje trske sa izgleda privodi kraju. Umorio se jadan kombajn čekajući u nekom zabitom skladištu da se ljudi već...

detaljnije
Post date: Sub, 31.12.2016 - 11:46

* dopuna 27.01.2016. - 09.00 - posle osnovnog teksta

***

Hronologija očekivanog problema...

U četvrtak 21.januara, dan kada sam hteo objaviti izveštaj o kombajnu za trsku došlo je do incidenta u zaštićenom delu Selevenjske šume, zona pod posebnom zaštitom u nadležnosti JP Palić Ludaš, pri čemu je dotični kombajn bio zaplenjen.

Na svom facebook profilu Kovač Lehel je juče ...

detaljnije
Post date: Pon, 25.01.2016 - 18:47

Kovač Lehel, preduzetnik sa Šupljaka, sa svojim kombajnom, zavidnih performansi kosi trsku i prerađuje je. Ali, košenje trske na Paliću, oko Ludoša, na Šupljaku, na Selevenju, Horgošu i nije tako jednostavna stvar.

Zašto...

detaljnije
Post date: Pet, 22.01.2016 - 02:57