Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Za godinu da nova fasada Tehničke škole Ivan Sarić

Pet, 17.06.2016 - 15:41 -- nikola.tumbas

U svečanoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić” u Subotici zaključen je ugovor o izvođenju radova na sanaciji i adaptaciji objekta škole (krov, fasada) – I faza, između naručioca, TŠ „Ivan Sarić” koju zastupa direktor škole Ivan Bajić, i izvođača radova, preduzeća „Somborelektro d.o.o. Sombor” koje zastupa direktor Alen Redžić. Ugovor je potpisan u prisustvu direktora Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nebojše Malenkovića i gradonačelnika Subotice Jenea Maglaija.

Malenković i Maglai su, između ostalog, izrazili zadovoljstvo što će se uskoro krenuti sa izvođenjem radova na sanaciji i adaptaciji krova i fasade zgrade Tehničke škole „Ivan Sarić” i što će realizacijom tog projekta biti rešen i problem bezbednosti učenika i zaposlenih u ovoj školi.  

Vrednost ugovorenih radova iznosi 26.297.815,50 dinara, sa PDV-om, za ovu fazu radova. Sredstva za realizaciju projekta obezbeđenja su od strane Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u iznosu od oko 95 odsto, dok je preostali deo sredstava obezbedio Grad Subotica.

Rok za izvođenje ovih radova po ugovoru je 350 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Zgrada Tehničke škole „Ivan Sarić” izgrađena je 1912. godine, u stilu secesije, kao upravna zgrada mađarskih železnica. Prvi inspekcijski nalog za neophodnost renoviranja fasade Grad je dobio još 2002. godine.

www.subotica.rs

Autor teksta: