Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Stanje i perspektive projekta sanacije Palića

Uto, 19.07.2016 - 17:03 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 
Stanje i perspektive projekta sanacije Palića
Stanje i perspektive projekta sanacije Palića
Nebojša Daraboš Nova samuprava će podržati projekat sanacije jezera Palić
Nebojša Daraboš Nova samuprava će podržati projekat sanacije jezera Palić

Ukratko: Ukupna vrednost projekta sanacije iznosi oko 7,5 miliona evra, od čega je 6,5 miliona donacija KfW banke putem državnog okvira saradnje Nemačke i Srbije. Do 2017. godine trebalo bi da bude završena eksproprijacija zemljišta, preduslov za zaštitni pojas oko jezera, a do 2018. godine kanalizacija za naselje Palić, drugi bitan preduslov za unapređenje kvaliteta vode. Konsenzus oko projekta sanacije postoji, većina se slaže da treba ići dalje ovom linijom ekološkog održivog razvoja. Problemi su najčešće vezani za neusklađeno zakonodavstvo, jer su često protivurečne uredbe i drugi propisi iz domena upravljanja vodama, poljoprivrede, industrije itd. Nova vlast izrazila podršku projektu sanacije jezera.

Na Paliću, u Maloj gostioni, uz program ekoloških dokumentaraca Eko Dox, u okviru debatnog programa palićkog filmskog festivala, održana je i dobro posećena panel diskusija na temu: "Prošlost, sadašnjost i budućnost Palićkog jezera". Skup je organizovao Regionalni Arhus centar Otvorenog univerziteta Subotica, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

Uvodničari, Žika Reh, Snježana Mitrović i Mišel Roman upoznali su javnost sa stanjem i prilikama sanacije, unapređenja kvaliteta vode i biodiverziteta jezera Palić. Najkraće rečeno - pomak postoji.

Žika Reh je ukratko prošao kroz prošlost, istine i zablude oko palićkog jezera (detaljnije - ovde), navodeći da je važno kritički se osvrnuti na probleme i prethodne pokušaje sanacije jezera, kako bismo nešto naučili iz grešaka prošlosti. Problem prošlih i neuspelih projekata sanacije, najopštije rečeno, bio je u mnoštvu kompromisa, te u nedovršavanju u načelu dobro zamišljenih postupaka.

Snježana Mitrović je potcrtala ulogu civilnog sektora, regionalnog Aarhus centra i drugih ekoloških organizacija u stvaranju političkog konsenzusa da se odustane od (po mišljenju stručnjaka finansijski neizvodljivog) projekta izmuljavanja, te da se program sanacije jezera okrene ka platformi koja danas daje rezultate, a koja je fokusirana na rešavanje uzroka zagađenja vode, a ne njihovih posledica. Snježana je pohvalila Maglaija kao prvog gradonačelnika koji je došao na vlast, preuzeo i nastavio projekat koji je započela prethodna vlast, te je u tom smislu, apelovala na novog gradonačelnika, Labana, da ostane na ovoj liniji sanacije jezera Palić.

Mišel Roman je još jednom upoznao javnost sa detaljima i hodogramom projekta sanacije, a govorio je i o budućnosti jezera. Pre svega je pohvalio dosadašnji odnos gradskih vlasti, koje su dozvolile stručnjacima da rade posao, bez mešanja politike. Po Romanu, kruna ovakvog odnosa jeste ugovor sa KfW bankom o donaciji 6,5 miliona evra za unapređenje kvaliteta voda jezera Palić i Ludaš.

Plan dalje sanacije jezera, uz sredstva KfW banke, predstavljen je i na izložbi priređenoj u sklopu Palićkog filmskog festivala. Roman je obrazložio faze i lokacije realizacije projekta sanacije jezera. Najvažnije je priključiti naselje Palić na kanalizacionu mrežu, i povezati palićku kanalizacionu mrežu sa gradskom, za šta su, između ostalog, novčana sredstva donacije i namenjena. Tu je i plan detaljne regulacije, odn. rešavanje zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludoš. Planira se i nastavak sanacionog izlova ribe iz Palića.

Što se realizacije projekta tiče, u 2016. godini predviđeno je da se ispune preduslovi za ovu investiciju. Potrebno je dovršiti plan detaljne regulacije za Ludoš, kao i dovršiti proces eksproprijacije zemljišta na Paliću i Ludošu. Za kanalizaciju je potrebno pribaviti sve građevinske i lokacijske dozvole, što će, verovatno, potrajati do kraja ove godine, ako sve bude išlo po planu. Krajem 2016, ili početkom 2017. godine biće završena ova pripremna faza. Za sada postoje neki manji problemi, ali sve ide po planu, navodi Roman.

- Da bismo vratili jezero u život, pored finansija koje smo obezbedili, uradili smo i dobar deo papirologije, - navodi Roman, - Sada je jako važno, i svi se nadamo da će nova politika, odn. novi gradonačelnik brzo i bez problema obezbediti nastavak života ovog projekta. Tako bismo ovaj projekat mogli rešiti do 2018. godine. Naš cilj je da prozirnost vode u jezerima Palić i Ludoš bude najmanje jedan metar.

Posle uvodnih izlaganja razvijena je panel diskusija, na kojoj se moglo uočiti da među stakeholderima postoji visok nivo konsenzusa, saglasnosti sa opštim crtama projekta sanacije jezera, ali i da postoji čitav niz nedoumica i neslaganja u detaljima.

Nebojša Daraboš rekao je ispred gradskog veća i lokalne samouprave, da će kontinuitet podrške projektu sanacije jezera biti obezbeđen, da se podrazumeva, ali je tražio od radne grupe da pojasni ulogu jezera u razvoju turizma.

Reh je odgovorio da ovaj projekat sanacije može biti restriktivan prema zagađivačima, ali da nije restriktivan, niti ugrožava razvoj turizma na jezeru, već ga unapređenjem kvaliteta vode pomaže. Roman je još konkretizovao odgovor, navodeći primer da eventualni problem može biti podvodna vegetacija, koja je potrebna ekološkoj ravnoteži, ali se ona može mehanički uklanjati, kositi na delovima jezera na kojima će biti kupališta, kako se to radi npr. na Adi Ciganliji.

Miljan Vuksanović istakao je da novi master plan razvoja jezera u prvom planu pretpostavlja održivi razvoj, te da su ovim projektom postavljeni veoma dobri osnovi za razvoj banjskog turizma na jezeru, uz zaštitu životne sredine. Miljan smatra da je jedan od problema što su Subotičani napustili Palić, i da bi Palić zaživeo, moraju da mu se vrate.

Zoran Rajak (Kapetanski rit) čudio se zašto i kako grad nema interesa da uloži u prepumpavanje vode iz Tise u Palić.

 

 

dr Gabor Mesaroš (jedan od autora predloga platforme sanacije jezera) takođe je primetio pomak, ali je upozorio na niz sitnih problema na koje se nailazi.

Na primer, kako je to obrazložio Žika Reh, jedan od problema su industrijski zagađivači, čije otpadne vode (zbog različitog fizičkog i hemijskog sastava od komunalnih otpadnih voda) gradski prečistač ne može da prečisti. Tu je problem što u Srbiji još nema mnogo gradova sa prečišćavanjem otpadnih voda, tako da postoji uredba koja definiše „prelazni rok za zagađivače“ do 2032. godine, i praktično štiti zagađivače, jer obesmišljava sistem kontroli i kažnjavanja zagađivača.

Drugi primer zakonskih nedorečenosti odnosi se na kupanje. Po novim zakonskim uzusima, vode se kategorišu, i ukoliko određeni fizički ili hemijski parametri prelaze dozvoljene količine, voda se smešta u nižu kategoriju, koja nije predviđena za kupanje. Po ovim parametrima, objašnjava Reh, po ovoj kategorizaciji Palić ne bi bio predviđen za kupanje ni pre sto godina. S druge strane, niko i nikada nije izdao ni zabranu kupanja u jezeru.

Paneli o Paliću održavaće se i ubuduće.

Autor teksta: 

Više o ovoj temi...

Uz neobično toplo vreme ovih desetak dana, reagovale su alge jezera Palić na taj način što je došlo do pojave istih u velikom broju na površini jezera. Sa pojavom vetra deo njih se nagomilao pri obalama i formirao tepih uz šetalište.

Mišel Roman, dipl. hidrolog, savetnik u Park Paliću, daje komentar na zatečenu situaciji koja se desila jednom u sličnom intenzitetu pre desetak godina.

Inače radovi "oko" jezera, koji nisu vidljivi oku posmatrača, su u toku, kao što je ekspropriacija zemljišta vezano za stazu i zaštitni pojas i  sve što ide sa time, a to na žalost papirološki traje.

Čekamo dalje...

Više u video prilogu...

Post date: Čet, 19.10.2017 - 11:46

U okviru ECODOX programa na paličkom filmskom festivalu održana je najavljena prezentacija i potom tribina, razgovor sa prisutnim gostima zainteresovanim za stanje jezera Palić i Ludoš.

U uvodnom delu posle kraćeg dokumentarnog filma - Prošlost, sadašnjost i budućnost JEzra Palić i Ludaš (https://youtu.be/QnG_gS5tO2E) o dosadašnjim aktivnosti na sanaciji jezera Palić, od uginuća riba 1971 i potom gradnje prečistača, novog pomora ribe pa do danas, kada je uzet novi pravac i način sanacije jezera Palić i indirektno jezera Ludaš, odnosno kada je gradska samouprava odlučila da radi na uklanjanju uzroka zagađenja jezera a ne uklanjanje posledica istog, govorili su Snježana Mitrović, Mišel Rohman i Molnar Ervin - menadžer...

detaljnije
Post date: Pet, 21.07.2017 - 17:45

Na današnjoj press konferenciji filmskog festivala na Paliću najavljena je prezentacija i panel diskusija o temi - Zaštita biodiverzitete jezera Palić i Ludoš koja će se održati sutra u Maloj gostioni u 10.30. i na koju su pozvani svi koji  su vezani za projekat sanacije jezera, od javnih preduzeća do predstavnika NVO-a a prisustvo zainteresovanih građana je dobrodošlo.

Detalj - sutra će sama tribina biti prenošena LIVE na Facebook kanalu Suboticainfo  alias - https://www.facebook.com/SuboticaLIVE/ tako da ko je zainteresovan a sprečen da dođe moći ća da čuje istoriju dešavanja oko jezera, trenutne aktivnosti i sledeće korake koji će se preduzeti kao i samu diskusiju...

detaljnije
Post date: Sre, 19.07.2017 - 20:40

U cilju informisanja građana o projektu „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ organizovana je javna kampanja koja se odvijala danas u autobusu na lini broj 6 „Subotica-transa“ na relaciji Palić- Subotica-Palić (polazak sa okretišta je bio na Paliću u 9.45).

Delili su se informativni lifleti, a sa zainteresovanim građanima su razgovarali:

- Mišel Roman (Michell Rohmann), diplomirani hidrolog, došao u Suboticu 2011. godine preko CIM programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje. Angažovan je kao savetnik u preduzeću „Park Palić“.

- Snježana Mitrović, rukovodilac Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica, svoj rad...

detaljnije
Post date: Pet, 14.07.2017 - 13:02
I sektor, II sektor, III sektor, četvri veoma sličan trećem

Ovih dana se potegla opet tema oko kvalitete vode u jezeru Palić, posebno u turističkom delu, odnosno IV sektoru koji je svima na oku.

Tako da je prilog napravljen obilaskom jezera od prvog do zadnjeg sektora, ne računajući prečistač gde se parametri redovno prate i oni su u dozvoljenim granicama.

Prilog je ilustrativan u video zapisu i sa nešto fotografija.

Znači ovde je definisano stanje vode samo vizuelno ali i sa pačićima :)

 

1. prvi sektor bistra voda ( vodeća slika prva flaša s leva )

2. veoma bistra voda ( vodeća slika druga flaša )

... detaljnije
Post date: Sub, 03.06.2017 - 00:52