Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Unaprediti socijalni dijalog

Pon, 14.11.2016 - 19:40 -- nikola.tumbas

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom u Subotici organizovalo je danas, u prostorijama RPK Subotica, „okrugli sto“ na temu „Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova“. „Okrugli sto“ organizovan je u cilju unapređenja socijalnog dijaloga u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga u privrednim društvima.

Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Lazić, izjavio je, obraćajući se medijima uoči skupa, da je bipartitni socijalni dijalog veoma važan za našu državu, jer, kako je naveo, u Poglavlju 19 mi nemamo značajnu ulogu u dijalogu između poslodavaca i sindikata, ali da, s druge strane, imamo veliku odgovornost. Na državi je, dodao je, da razvija taj dijalog i uspostavi pravi zakonodavni i institucionalni okvir, da potpomogne razvoj socijalnog dijaloga i da ukaže i poslodavcima i sindikatima da je najbolje da sve svoje sporove rešavaju mirnim putem.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević, rekao je da je ideja da se serijom „okruglih stolova“ poslodavci, sindikati i radnici podstaknu da se sindikalno organizuju ne samo u državnim već i drugim oblicima preduzeća, posebno u privatnim firmama kojih je sve više i više.  

– Znamo da se u Privrednoj zoni ‘Mali Bajmok’ u Subotici nalazi veliki broj stranih firmi koje otvaraju nova radna mesta i svakako bi trebalo podstaći i zaposlene, ali i poslodavce, na sindikalno organizovanje. I poslodavci i radnici će, sa naše strane, imati apsolutnu podršku, ne samo zato što je to deo poglavlja 2 i 19 u pristupanju Evropskoj uniji nego zbog toga što naše Ministarstvo suštinski misli da je dijalog između poslodavaca i radnika, kao i između države, poslodavaca i radnika, najbolji način na koji problemi mogu da se reše – istakao je Nenad Ivanišević.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević, smatra da su prednosti mirnog rešavanje radnih sporova brojne.

– Svako rešenje u tom kolektivnom radnom sporu do kojeg se dolazi u postupku pred agencijom je takozvano Win-win rešenje. To je rešenje koje podrazumeva da su i sindikati i poslodavci našli zajednički jezik i došli do rešenja koje je obostrano prihvatljivo – kazao je Radivojević.

U ime Grada Subotice učesnicima „okruglog stola“ obratio se Ilija Đukanović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva. On je rekao subotička lokalna samouprava pozdravlja inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za unapređenje socijalnog dijaloga i organizovanje ovakvog skupa, kao i rešenost naše države da se poboljša socijalni dijalog u Srbiji i da socijalno-ekonomski saveti počnu da funkcionišu na nivou lokalnih samouprava.

– U Subotici je kroz kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća – definisan putem tripartitnog socijalnog dijaloga u kome su pored poslodavaca i sindikata učestvovali i nadležni iz lokalne samouprave – u članu 93 i 94 predviđeno da se ukoliko nastane spor, individualni ili kolektivni, primenjuju odredbe Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Verujemo da samo zajedničkim delovanjem lokalnih samouprava, poslodavaca i sindikata možemo da unapredimo ovu oblast i napravimo boljitak u našem okruženju – naglasio je Ilija Đukanović.

www.subotica.rs

Autor teksta: 
Fotograf: