Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Ptice oko nas i stanje sa ptičijim gripom

Sre, 07.12.2016 - 00:55 -- nikola.tumbas
Ptice na Krvavom jezeru
Ptice na Krvavom jezeru
Oto Sekereš o brojnom stanju ptica na zaštićenom području
Oto Sekereš o brojnom stanju ptica na zaštićenom području

Povodom informacija o pojavi ptičijeg gripa na medijima konkretan odgovor kakva je situacija: brojnost ptica u našem okruženju dobijena je od Oto Sekereša, čuvara u zaštičenom područu iz JP "Palić Ludas" a vezano za ptičiji grip od osobe koja daje oficijene informacije o tome, veterinar specijalista, Molnar Tibor, epizootiolog.

Molnar Tibor:

- O samom gripu na nivou Srbije možete dobiti - videti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštitu životne sredine - Uprave za veterinu. Na našem području nema pojave istog. A u kontaktu smo sa lovcima, ornitolozima, koji osmatraju, migratorne ptice, i za sada nisu uočena uginuća. Naložene su mere da ljudi koji drže živinu pored vodenih površina da se domaće životinje ne hrane na otvorenom, zbog mogućnosti prenosa virusa koji na taj način treba sprečiti. Treba napomenuti da virus nije prenosiv na čoveka! Nije u pitanju zoonoza.

U prilogu je ilustrovani zvučni zapis u celini.

Oto Sekereš je u svom današnjem obilasko procenio da trenutno na području koje kontroliše JP "Palić Ludaš" ima oko hiljadu primeraka vodenih ptica.

Prizor smrti preko 2000 ptica u Americi pogledati ovde - http://edition.cnn.com/2015/03/18/us/idaho-snow-geese-deaths/index.html