Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

KONZUMiranje IDEe u kapitalizmu

Pet, 16.12.2016 - 15:05 -- nikola.tumbas
Press konferencija Kapitalizam  - gometrijskim redom izložen
Press konferencija Kapitalizam - gometrijskim redom izložen

Press konferencija povodom predstave KAPITALIZAM - geometrijskim redom koja će biti prikazana u četvrtak 22.decembra.

Nekoliko crtica iz obrazloženja predstave reditelja Zlatka Pakovića,u kojem je rekao i da je imao zadovoljstvo raditi u najboljem pozorištu u Srbiji:

- Ovo je najkompleksnija tema koju sam obrađivao. Ovo je sistem u kojem mi živimo i umiremo, koji se nameće kao najbolji mogući sistem, kao sistem koji omogućuje demokratiju i ljudska prava. Ova surova teza je zapravo u totalnoj suprotnosti sa stanjem fakata - čunjenica. Svet nikad nije bio Više (posedovao više) a bio Manje ( nikada života nije manje bilo).

Kapitalizam je pre svega etički sistem ali više od toga jer zadire u sve pore života, i način osećanja, čulnosti, način ljubavi, vaspitanja, dakle zalazi u sve pore kao etika i iz svih pora izgoni MORAL. Tu imamo suprotnosti između etike i morala.

Problem nije tako očigledan jer kapitalizam ima razne strategije stvaranja privida. Jedan od najlepših je onaj kako potrebljava pozorište da stvara privid.

- Geometrijskim redom, jer se pozivam na Baruha Spinozu koji je napisao temeljnu knjigu evropske civilizacije Etika - geometrijskim redom izložena, gde on na razne stvari - od važnih, Bog, do nevažnih primenjuje istu metodu - geometriju.

Tako i kapitalizam, omogućuje imućnima da kupe sve od boga do manje bitnih stvari. Primer svuda oko nas su lanci prodavnica IDEA, i koje poseduje jedan čovek. 63.000 ljudi radi u tome i zove se ideja odnosno IDEA. Ideja je ključni evropski pojam. Mi bez pojam ideje ne možemo da govorimo o Istini jer se istina svake stvari vidi u ogledanju njenog realiteta u ogledalu samog pojma, ideje. Zapravo ne možemo govoriti ni o jednoj stvari ako da ne govorimo o ideji te stvari. Ne možemo govoriti o Bogu ako ne govorimo ideji boga...

- Znači ključni pojam "ideja" nama na Balkanu je postao prepoznatljiv kao lanac trgovina "IDEA". Uđite u IDEU i kupite šta vam treba, dajemo popuste, na odloženo plaćanje. Isti taj lanac u Hrvatskoj se zove KONZUM. Ideja je znači takođe nešto što treba konzumirati. U pravu postoji izraz - konzumiranje braka, to se nameće kao jedna vrta obaveze konzumirati brak, da morate da imate seksualne odnose - obaveze.  

Zaključak, suština svake stvari je postala da se ona konzumira! Umesto Ideje i razmišljanja o Ideji mi zapravo imamo mogućnost konzumiranja. Mesto Ideje Boga imamo konzumiranje Boga. Ako ta ideja konzumiranja bude sličnija konzumiranju Coca Cole onda ćemo svi biti sretniji. Mi smo na toj tački. Dakle 2500 godina razvoja iskorišteno je za jedan veliki tehnološki napredak, ali i jedan eventualno mikro,mikro pomak u čovečanstvu, u moralnom smislu..

Danas ovakve odnose kapitalizuje sistem koji se zove kapitalizam i za kojeg akademici, političari, borci za ljudska prava tvrde da je suština kojom se omoguđuje najveće konzumiranje ljudskih prava.

Kako se vide ta prava, to se vidi među zaposlenima u recimo isto toj IDEjI. Radite za izuzetno malu platu, imate obavezu da potrošite deo te plate u firmi, možete dobiti otkaz u bilo kom trenutku. Ili primer ove fabrike JURA gde su zaposleni bili primorani da nose pelene.

Da li je to pravedno ? - Nije. Da li je to život utemeljen na istini ? Nije. Određene reči se gube iz jezika - Kapitalizam ih prerađuje i gube se. Umesto Solidarnosti moramo govoriti sada Empatija. To nije isto!

Ostatak počujte u prilogu....