Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Palićani zainteresovani za povoljnu cenu priključka na kanalizaciju

Uto, 27.12.2016 - 21:48 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 
Ilustrovani zapis prezentacije i pitanja građana
Ilustrovani zapis prezentacije i pitanja građana

Grad Subotica i rukovodstvo Mesne zajednice „Palić” organizovali su večeras Zbor građana koji se održao večeras u Kongresnoj sali Velike terase na Paliću.
Tema zbora građana je bila: Prezentacija mogućnosti priključenja na buduću kanalizacionu mrežu MZ „Palić” u okviru Projekta zaštite biodiverziteta Palić/Ludaš.

Zainteresovanim građanima, prisutno je bilo preko stotinu istih, prezentovani su razlozi ove kampanje koja je povezana sa projektom sanacije jezera Ludaš i Palić, a za koju je KfW banka spremna dati donaciju u iznosu od 6.5 miliona eura.

Da bi se projekat nastavio potrebno je po dogovoru sa bankom da se na Paliću formira kanalizaciona mreža na koju bi se prikačilo minimalno 700 priključaka na potisni vod koji bi gurnuo vodu na prečistač. Na ovaj način bi se sprečilo dalje zgađivanje jezera Ludaš a delimično i Palića.

O značaju projekta za Palić i Suboticu govorio je Dragi Vučković, načelnik SBOU, obrazlažući korake koji su preduzeti da se projekat nastavi - ubrza.(Tajming od 02.38 do 11.12.)

U nastavku tajminzi govora Magoši Žužane, pomoćnice gradonačelnika (11.13. do 12.12.)

Predrag Radivojević direktor JP za upravljanje putevima za urbanističko planiranje i stanovanje (12.14 do 17.33)

Ervin Molnar, projekt menadžera - rukovodioca Radne grupe (17.35. - 18.18.)

Zika Reh (18.20 - 27.53.)

Čaba Šanta (29.44 - 33.19.)

Ervin Molnar, projekt menadžera - rukovodioca Radne grupe (33.26. - 34.35.)

Zainteresovanim građanima je ponuđena opcija koju je pojasnio Đerđ Šugar, v.d. direktor JKP Vodovod i Kanalizacija na sledeći način:

- Vodovod će na adresu 700 potencijalnih korisnika vodovda, (koji će sigurno imati mogućnost priključak) poslati poštom dopis zahtev za izjavu da će biti priključeni na kanalizacionu mrežu. Trenutno nije moguće reći gde će biti priključci jer je projekat u završnom toku izrade. Da bude još jasnije, sručnjavi KfW banke su dali osnovne smernice gde će mreža biti izgrađena jer je za njih zaštita Palićkog jezera (i Ludaša) i iz tog "ugla" se gradi mreža.  Postoji suma od dva miliona eura, koja je fiksna, ali za to - Da li će biti izgrađeno 20, 21 i 25 kilometara mreže zavisi od toga kada se dobiju sredstva i raspiše javna nabavka i koja će cena da "pobedi". Od toga  i  zavisi dužina mreže, 20 ili 25 km. Tako da nije sada moguće reći da li će negde biti mreže ili neće. Ali uži deo, pojas koji je direktno pored obale, taj deo će biti skroz izgrađen.

Ova cena priključaka od 27.000,00 din (fiksno) je socijalna kategorija, jer tržišna cena je mnogo veća, ali iz razloga ove investicije - projekta, za sve one koji daju izjavu, njima će biti garantovano da će za tu cenu biti priključen.

Druga stvar - priključak se gradi deset metara dužine od  mreže u proseku.Tu još ide popust na gotovinsko plaćanje od 20%, ili 24 mesečne rate (inače je maksimalno na 20) i nećemo gledati da li je dužina priključka 10, 11 ili 12 metara. Ono što je bitno je da se unese jedan revizioni šaht i da će biti unešeno tri metra.

Posle je usledila diskusija odnosno pitanja građana, gde kada i kako... ( od 34.42 - do kraja ) uz opasku da je Grgo Kujundžić, nekadašnji aktivista MZ-a dao zanimljive predloge oko sufinansiranja mreže da bi svi Palićani dobili kanalizaciju.

Takođe u MZ Palić će se moći videti planovi iste mreže za građane koji su zainteresovani da vide, kao i na sajtu JKP-a i Grada Subotice.

 

Detaljnije o ovome u ilustrovanom zvučnom zapisu u prilogu.

Više o ovoj temi...

Uz neobično toplo vreme ovih desetak dana, reagovale su alge jezera Palić na taj način što je došlo do pojave istih u velikom broju na površini jezera. Sa pojavom vetra deo njih se nagomilao pri obalama i formirao tepih uz šetalište.

Mišel Roman, dipl. hidrolog, savetnik u Park Paliću, daje komentar na zatečenu situaciji koja se desila jednom u sličnom intenzitetu pre desetak godina.

Inače radovi "oko" jezera, koji nisu vidljivi oku posmatrača, su u toku, kao što je ekspropriacija zemljišta vezano za stazu i zaštitni pojas i  sve što ide sa time, a to na žalost papirološki traje.

Čekamo dalje...

Više u video prilogu...

Post date: Čet, 19.10.2017 - 11:46

U okviru ECODOX programa na paličkom filmskom festivalu održana je najavljena prezentacija i potom tribina, razgovor sa prisutnim gostima zainteresovanim za stanje jezera Palić i Ludoš.

U uvodnom delu posle kraćeg dokumentarnog filma - Prošlost, sadašnjost i budućnost JEzra Palić i Ludaš (https://youtu.be/QnG_gS5tO2E) o dosadašnjim aktivnosti na sanaciji jezera Palić, od uginuća riba 1971 i potom gradnje prečistača, novog pomora ribe pa do danas, kada je uzet novi pravac i način sanacije jezera Palić i indirektno jezera Ludaš, odnosno kada je gradska samouprava odlučila da radi na uklanjanju uzroka zagađenja jezera a ne uklanjanje posledica istog, govorili su Snježana Mitrović, Mišel Rohman i Molnar Ervin - menadžer...

detaljnije
Post date: Pet, 21.07.2017 - 17:45

Na današnjoj press konferenciji filmskog festivala na Paliću najavljena je prezentacija i panel diskusija o temi - Zaštita biodiverzitete jezera Palić i Ludoš koja će se održati sutra u Maloj gostioni u 10.30. i na koju su pozvani svi koji  su vezani za projekat sanacije jezera, od javnih preduzeća do predstavnika NVO-a a prisustvo zainteresovanih građana je dobrodošlo.

Detalj - sutra će sama tribina biti prenošena LIVE na Facebook kanalu Suboticainfo  alias - https://www.facebook.com/SuboticaLIVE/ tako da ko je zainteresovan a sprečen da dođe moći ća da čuje istoriju dešavanja oko jezera, trenutne aktivnosti i sledeće korake koji će se preduzeti kao i samu diskusiju...

detaljnije
Post date: Sre, 19.07.2017 - 20:40

U cilju informisanja građana o projektu „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ organizovana je javna kampanja koja se odvijala danas u autobusu na lini broj 6 „Subotica-transa“ na relaciji Palić- Subotica-Palić (polazak sa okretišta je bio na Paliću u 9.45).

Delili su se informativni lifleti, a sa zainteresovanim građanima su razgovarali:

- Mišel Roman (Michell Rohmann), diplomirani hidrolog, došao u Suboticu 2011. godine preko CIM programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje. Angažovan je kao savetnik u preduzeću „Park Palić“.

- Snježana Mitrović, rukovodilac Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica, svoj rad...

detaljnije
Post date: Pet, 14.07.2017 - 13:02
I sektor, II sektor, III sektor, četvri veoma sličan trećem

Ovih dana se potegla opet tema oko kvalitete vode u jezeru Palić, posebno u turističkom delu, odnosno IV sektoru koji je svima na oku.

Tako da je prilog napravljen obilaskom jezera od prvog do zadnjeg sektora, ne računajući prečistač gde se parametri redovno prate i oni su u dozvoljenim granicama.

Prilog je ilustrativan u video zapisu i sa nešto fotografija.

Znači ovde je definisano stanje vode samo vizuelno ali i sa pačićima :)

 

1. prvi sektor bistra voda ( vodeća slika prva flaša s leva )

2. veoma bistra voda ( vodeća slika druga flaša )

... detaljnije
Post date: Sub, 03.06.2017 - 00:52