Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Dežurstva ambulanti Doma zdravlja tokom praznika

Kategorija: 

Tokom predstojećih praznika Dom zdravlja neće raditi na dan 01., 02., 03. i 07. januara 2017.godine.

Tih dana dežurstvo će biti organizovano na sledeći način:

 

Služba za opštu medicinu

Nijedna ambulanta u gradu i vangradu neće raditi. Dežurstvo će biti organizovano 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć, Petefi Šandora br.24., kao i u zdravstvenim stanicama u Bajmoku i Čantaviru.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece:

Obavljaće se dežurstvo u Dečijem dispanzeru, Đure Đakovića 14, od 08– 24 sata.

Stomatološka služba:

Obavljaće dežurstvo u zgradi Zubne poliklinike, Trg žrtava fašizma 16, u vremenu od 07-13 sati.

 

Uprava Doma zdravlja Subotica