Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Najava za poziv-trening za mlade u okviru projekta RIOIS 2016

Kategorija: 

Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Kancelarijama za mlade iz Subotice, Kikinde i Obrenovca organizuje trodnevni trening „Participacija mladih sa hendikepom“ namenjen mladima i omladinskim radnicima/ama koji su aktivni realizatori aktivnosi u svojim organizacijama. Trening se realizuje u okviru projekta RIOIS 2016 – Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, i održaće se u periodu od 27. januara - 29. januara 2017. u hotelu „Imerial lux“ u Bečeju.

Trening „Participacija mladih sa hendikepom“ senzibilisaće i osnažiti aktiviste i aktivistkinje koje su uključeni u donošenje odluka u omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade za uključivanje mladih sa hendikepom u programe i aktivnosti njihovih organizacija i institucija na lokalnom nivou.

Učesnici i učesnice treninga će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima socijalne inluzije i socijalnog uključivanja kroz pristup ljudskim pravima kao i zakonodavstva i prava u Srbiji, a biće predstavljeni različiti aspekti uključenosti osoba sa hendikepom u društvo (servisi podrške, ljudska prava, samostalni život) i značaj organizovanja aktivnosti za mlade koje su prilagođene mladima sa hendikepom.
Tokom i nakon treninga, očekuje se da će učesnici i učesnice biti:
• motivisani za aktivizam i pokretanje inicijativa ka smanjenju socijalne isključenosti mladih sa hendikepom
• osnaženi i motivisani za samozastupanje i zagovaranje ljudskih prava i društvene uključenosti
• informisani o postojećim strateškim i zakonskim okvirima za društvenu uključenost u Republici Srbiji (primarno u oblasti anti-diskriminacionih i omladinskih politika, obrazovanja i socijalnih servisa)
• osnaženi za lokalno akciono planiranje, organizovanje i sprovođenje aktivnosti omladinskih organizacija i institucija na način koji u punoj meri obezbeđuje uključenost mladih sa hendikepom
• osnaženi za iniciranje i sprovođenje aktivnosti u oblasti omladinske politike koji su dostupne za mlade sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom pokriva troškove prevoza, smeštaja na bazi punog pansiona, ishrane i obezbeđivanja radnih materijala za sve učesnike i učesnice, uključujući i njihove personalne asistente/asistentkinje.

Prijavni formular se dobija upitom na mail (prijava@kzm.subotica.rs) ili inbox fb kzm i potrebno je isti poslati na prijava@kzm.subotica.rs najkasnije do utorka 10. januara, 2017.

Odabrani učesnici i učesnice biće obavešteni/obaveštene do 13. Januara 2017.
event na fb - https://www.facebook.com/events/421316318209806/