Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Rezime rada Služba hitne medicinske pomoći za 2016. godinu

Kategorija: 

Služba hitne medicinske pomoći je u 2016. godini imala 12100  terana (~4000 pacijenata su više puta pozivali  našu službu); U ambulanti službe SHMP je pregledano 17238 pacijenata, od toga 4200 pacijenata  je dolazilo više puta.
Transportne ekipe su imale 6443 pacijenta.
Vozila su nam prešla 463.000 km.

U 2016.godini preveženo je 63 pacijenata sa STEMI AIM , dok je reanimirano 124.

Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti je imao 12  akcija “Selu u pohode” i 11 “Promocija zdravlja”. Pregledano je ukupno 1420 korisnika.

Vakcinacija Vaksigrip vakcinom je počela 20.10.2016. godine u Domu zdravlja Subotica. Naši sugrađani mogu da se vakcinišu u svim gradskim kao i u vangradskim ambulantama. Do sada je vakcinu primilo 3261 pacijenta i preostalo je 1239 vakcina.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sve osobe starije od 65 godina kao i rizične grupe stanovnika (oboleli od hroničnih bolesti).

Tokom cele protekle godine uslovi rada, gotovo u svim službama Doma zdravlja su bili otežani, zbog nedostaka kadrova. Nedostatak lekara izrazito otežava rad i stalno se vrši preraspoređivanje kako nijedna ambulanta ne bi ostala bez lekara. Ovakav rad naravno zahteva veće angažovanje lekara i stvara veće gužve u nekim ambulantama. Sedam lekara je otišlo u penziju, 10 lekara nam je neophodno. Pet medicinskih sestara/tehničara su otišli na rad u inostranstvo. Imamo manjak dva vozača u Službi hitne medicinske pomoći i više spremačica.

Tokom 2016. godine okrečena je fasada Specijalističko konsultativne službe, zamena vrata i prozora u 6 ambulanti, tekuće popravke i održavanje stomatološke službe, SHMP, molerski radovi u gotovo svim ambulantama Doma zdravlja.

Tokom 2016. godine je kupljeno 13 EKG aparata, 10 inhalatora, manje sanitetsko vozilo i defibrilator za potrebe SHMP,  nov ginekološki sto za potrebe ginekologije, oprema za ordinacije za veći broj ambulanti. Otvoreno je odeljenje za sterilizaciju, kupljena su tri autoklava i veći broj strerilizatora (17) zbog zastarelosti postojećih, više od 25 godina.

Ove godine smo ušli u Integrisani zdravstveni Infomacioni sistem Srbije koji je u početku donosio poteškoće za pacijente kao i za lekare ali se nadamo da će u narednoj godini biti lakšeg zakazivanja kako kod izabranog lekara tako i za specijalističke preglede u OB. U naredoj godini sa novim knjižicama uvodi se i e- recept, koji će dati uštede u zdravstvu a pacijentima će omogućiti, pogotovo hroničnim pacijentima, da lakše obnavljaju terapiju.

 

Svim građanima Subotice, želimo sreću i zdravlje u 2017 godini.

Tagovi: