Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Obaveštenje kupcima toplotne energije JKP Subotička toplana!

Kategorija: 

JKP ”Subotička toplana” izveštava kupce toplotne energije da je prosečna temperatura za mesec decembar 2016. godine bila -0,21 0 C, pri čemu je hladnih dana bilo 17, a ledenih dana 8.

Prosečna temperatura u decembru 2015. godine bila je +2,9 0 C, pri čemu je hladnih dana bilo 6, a ledenih dana 1.

Prosečna temperatura u decembru 2014. godine bila je +3,4 0 C, pri čemu je hladnih dana bilo 4 i ledenih dana 4.

Obaveštavamo sve kupce toplotne energije o odluci JP ”Srbijagas” da će počev od 01. januara 2017. godine, u slučaju da obaveze za isporučeni prirodni gas ne budu izmirene u valuti, po proteku tri dana od isteka valute plaćanja obaveze, realizovati instrumente za obezbeđenje plaćanja, a po proteku 5 dana od isteka valute plaćanja obaveze dostaviti upozorenje pred obustavu isporuke prirodnog gasa.

Kako bismo ovu komunalnu delatnost od opšteg interesa mogli kontinuirano i nesmetano obavljati, molimo Vas da svoje obaveze po osnovu isporučene toplotne energije izmirujete u valuti naznačenoj na računu, na koji način će i JKP ”Subotička toplana” moći da blagovremeno izmiruje svoje obaveze prema JP ”Srbijagas”.