Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

V Međunarodna konferencija „Savremena dostignuća u građevinarstvu“ 21.aprila na G.F.

Kategorija: 

SAOPTENJE POVODOM MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

SVAREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU

 

Građevinski fakultet Subotica, Univerziteta u Novom Sadu, sutra, 21. aprila, po peti put organizuje međunarodnu konferenciju „Savremena dostignuća u građevinarstvu“ sa aktuelnom tematikom iz građevinarstva i srodnih oblasti, koja će i ove godine okupiti vodeće predstavnike građevinske struke iz više od deset zemalja sa ciljem da se rezimiraju dosadašnji rezultati i dostignuća u ovoj oblasti.

Očekuje se da se ovom prilikom razmene iskustva stručnjaka u dostignućima i iz naučnih disciplina vezanih za ove oblasti kao i stručnjaka različitih profila i specijalnosti koji se bave građevinarstvom i srodnim disciplinama.

Konferencija treba da ukaže na orijentaciju glavnih pravaca razvoja nauke i struke u navedenim oblastima koji bi odgovarali uslovima i potrebama u ovoj fazi izgradnje naše zemlje. Pored toga, ova konferencija je prilika da se razmotri stanje zakonske regulative u ovim oblastima kao i potreba njenog usaglašavanja sa najnovijim Evrokodovima koji se primenjuju u zemljama Evropske Unije.

            Svečani program otvaranja konferencije biće upriličen u amfiteatru Građevinskog fakulteta u Subotici sutra od 10 časova, a program će prisustvovati istraživači, eksperti, inženjeri i zvanični predstavnici nadležnih institucija.

 

Više infomacija možete dobiti na zvaničnom sajtu fakulteta: www.gf.su.ac.rs.