Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Студенти београдског Рударско-геолошког факултета у посети Суботици

Pet, 19.05.2017 - 16:43 -- nikola.tumbas

Град Суботица у сарадњи са ЈП „Палић Лудаш“, ЈКП „Водовод и канализација“ и предузећем „Регионална депонија“ организовао је студијску посету Регионалном центру за управљање отпадом Суботичког региона и Постројењу за пречишћавање отпадних вода, за студенте и професоре Рударско- геолошког факултета  у Београду.
Уочи обиласка терена, око 40 студента III и IV године, студијског програма Инжењерство и заштита животне средине су у Визиторском центру Лудаш, у Хајдукову, присуствовали предавањима на теме: „Заштита животне средине у Суботици - предности, перспективе и изазови“,  „Природне вредности  и заштићена подручја околине Суботице“,   и „Регионални центар за управљање отпадом Суботичког региона“.
У оквиру предавања „Заштита животне средине у Суботици - предности, перспективе и изазови“, које је одржао Жика Рех, шеф Службе за заштиту животне средине и одрживи развој у Градској управи Суботица, студенти су упознати са историјатом заштите и специфичностима које ово подручје има као и околностима које су претходиле актуелним пројектима заштите животне средине. Из овог предавања могло се чути да Суботица данас има једно од најсавременијих постројења за одвођење и пречишћавање отпадних вода у Србији, а до краја године имаће свакако и најмодернији Центар за управљање отпадом који Европска унија финансира са 20 милиона евра. 
Велику пажњу студената Рударско-геолошког факултета изазвао је и пројекат  заштите биодиверзитета језера Палић и Лудаш који финансира немачка развојна банка КфW са неповратних 6,5 милиона евра.

- За сваку је похвалу улагање у капиталне пројекте заштите животне средине у Суботици, управо због тога што је данас тешко обезбедити средства за  ову област. Многи још нису свесни проблема у области заштите животне средине и  не схватају да их нико неће решити осим нас самих. Зато је Суботица добар пример и за наше студенте, јер им се данас пружила јединствена прилика да у оквиру теренске наставе виде  како тече завршна фаза изградње и реализације једног капиталног пројекта као што је Регионални центар за управљање отпадом. Студенти на овакав начин могу много тога да науче, посебно када су у питању депоније, које са становишта животне средине захтевају специфичне услове изградње. Ово ће нашим студентима бити од велике користи, јер ко зна можда сутра неко од њих буде укључен у неки овакав пројекат – каже професор Рударско-геолошког факултета у Београду, Александар Цвијетић. 
 
У оквиру данашње студијске посете, студенти су осим посете Постројењу за пречишћавање отпадних  вода и Регионалном центру за управљање отпадом Суботичког региона, где су имали стручну пратњу спремну за одговоре на сва њихова питања, уживали у обиласку Визиторског центра на Лудашком језеру и у архитектонској лепоти  Градске куће у Суботици.
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕДИЈЕ

 

A belgrádi Bányászati és Földtani Kar hallgatóinak látogatása Szabadkán 

Szabadka városa a Palics Ludas KV és a Vízművek és Csatornázási KKV és a Regionális Hulladéklerakó együttműködésével megszervezte, hogy a belgrádi Bányászati és Földtani Kar hallgatói és tanárai ellátogassanak a szabadkai régió Regionális Hulladékkezelő Központjába és a szennyvíztisztító berendezéshez.

A terep megtekintése előtt a Mérnöki és Környezetvédelmi Szak mintegy 40 harmad- és negyedéves hallgatója előadásokon vett részt Hajdújáráson, a Ludasi Látogatóközpontban. Az előadások témája: „Környezetvédelem Szabadkán – előnyök, perspektívák és kihívások“,  „Szabadka környéki természeti értékek és védett területek“,   és „A szabadkai régió hulladékgazdálkodási központja“.

A Környezetvédelem Szabadkán – előnyök, perspektívák és kihívások“ című előadás keretében, melyet Žika Reh, Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Környezetvédelmi Szolgálatának vezetője tartott, a hallgatók megismerkedtek a régió védelmének történelmével és sajátosságaival, valamint az aktuális környezetvédelmi projekteket megelőző körülményekkel. Ezen az előadáson elhangzott, hogy Szerbiában Szabadka rendelkezik az egyik legkorszerűbb szennyvízelvezető és -tisztító berendezéssel, és az év végéig a legmodernebb hulladékgazdálkodási központtal is, melynek finanszírozásában az Európai Unió 20 millió euróval vesz részt.

A belgrádi Bányászati és Földtani Kar hallgatóinak figyelmét felkeltette a Palicsi-tó és a Ludasi-tó biológiai sokféleségének megőrzését célzó projekt is, melyet a német KfW Fejlesztési Bank finanszíroz 6,5 millió euró vissza nem térítendő eszközzel.

- Dicséretes, hogy Szabadkán ilyen nagy beruházásokat eszközölnek környezetvédelmi projektekbe, éppen amiatt, mert manapság nehéz eszközöket biztosítani erre a területre. Sokan még mindig nincsenek tisztában a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal, és nem értik, hogy rajtunk kívül senki sem fogja ezeket megoldani. Ezért Szabadka jó példa a hallgatóinknak is, mert ma egy terepi oktatás keretében alkalmuk nyílt megtekinteni egy olyan tőkeberuházási projekt megvalósításának befejező szakaszát, mint amilyen a Regionális Hulladékkezelő Központ. Ily módon a hallgatók sokat tanulhatnak, különösen a hulladéklerakó tekintetében, melynek a kiépítéséhez környezetvédelmi szempontból specifikus feltételeknek kell eleget tenni. Ez a hallgatóinknak nagy hasznukra fog válni, mert ki tudja, lehet, hogy holnap valakit közülük bevonnak egy ilyen projektbe – mondta Aleksandar Cvijetić, a belgrádi Bányászati és Földtani Kar tanára.

A mai hallgatói látogatás keretében amellett, hogy a hallgatók ellátogattak a Regionális Hulladékkezelő Központjába és a szennyvíztisztító berendezéshez, ahol szakemberek kísérték végig őket, útbaigazítást adva és válaszolva a kérdéseikre, rendkívül élvezték a látogatást a Ludasi Látogatóközpontban, valamint a szabadkai Városháza építészeti szépségeinek látványát is.

 

Studenti beogradskog Rudarsko-geološkog fakulteta u posjetu Subotici

Grad Subotica je u suradnji s JP „Palić Ludaš“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i poduzećem „Regionalni deponij“ organizirao studijski posjet Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Subotičke regije i Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda, za studente i profesore Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

Uoči obilaska terena, oko 40 studenta III. i IV. godine studijskog programa Inženjerstvo i zaštita okoliša su u Vizitorskom centru Ludaš u Hajdukovu nazočili predavanjima na teme: „Zaštita okoliša u Subotici - prednosti, perspektive i izazovi“,  „Prirodne vrijednosti i zaštićena područja okolice Subotice“ i „Regionalni centar za gospodarenje otpada Subotičke regije“.

U okviru predavanja „Zaštita okoliša u Subotici - prednosti, perspektive i izazovi“, koje je održao Žika Reh, šef Službe za zaštitu okoliša i održivi razvitak u Gradskoj upravi Subotica, studenti su upoznati s poviješću zaštite i specifičnostima koje ovo područje ima kao i okolnostima koje su prethodile aktualnim projektima zaštite okoliša. Iz ovoga predavanja moglo se čuti da Subotica danas ima jedno od najsuvremenijih postrojenja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Srbiji, a do kraja godine imat će svakako i najmoderniji Centar za gospodarenje otpadom koji Europska unija financira s 20 milijuna eura.

Veliku pozornost studenata Rudarsko-geološkog fakulteta izazvao je i projekt  zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš koji financira Njemačka razvojna banka KfW s nepovratnih 6,5 milijuna eura.

- Za svaku je pohvalu ulaganje u kapitalne projekte zaštite okoliša u Subotici, upravo zbog toga što je danas teško osigurati sredstva za  ovo područje. Mnogi još nisu svjesni problema u području zaštite okoliša i  ne shvaćaju da ih nitko neće riješiti osim nas samih. Zato je Subotica dobar primjer i za naše studente, jer im se danas pružila jedinstvena prilika u okviru terenske nastave vidjeti kako teče završna faza izgradnje i realizacije jednog kapitalnog projekta kao što je Regionalni centar za gospodarenje otpadom. Studenti na ovakav mogu naučiti puno toga, osobito kada su u pitanju odlagališta, koja sa stanovišta okoliša zahtijevaju specifične uvjete izgradnje. Ovo će našim studentima biti od velike koristi, jer tko zna možda sutra netko od njih bude uključen u neki ovakav projekt – kaže profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Cvijetić.

U okviru današnjega studijskoga posjeta, studenti su osim posjeta Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda i Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Subotičke regije, gdje su imali stručnu pratnju spremnu za odgovore na sva njihova pitanja, uživali u obilasku Vizitorskog centra na Ludaškom jezeru i u arhitektonskoj ljepoti Gradske kuće u Subotici.

Autor teksta: