Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Елементи аутоматизације

Pet, 26.05.2017 - 19:56 -- darko.kovacevic

Дана 25. маја је у  Свечаној сали ТШ „Иван Сарић“ у Суботици представљен уџбеник "Елементи аутоматизације" аутора дипл. инж. Драгана Товаришића, професора електростручних предмета у Техничкој школи „Иван Сарић“, а у издању Завода за уџбенике и наставна средства из Београда.

Уџбеник су представили:

  • дипл. инж. Драган Товаришић, аутор
  • дипл. инж. Емил Пеић, рецензент
  • директор ЗУНС-а Мр Милорад Марјановић
  • уредник ЗУНС-а дипл.инж. Гордана Дугошија
  • директор ЗУОВ-а дипл.инж. Гордана Мијатовић – представник министарства

Више о уџбенику речима аутора - https://www.facebook.com/SuboticaLIVE/videos/10154633915293061/

Ličnosti: