Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Održana 11. sednica Skupštine grada

Sre, 04.10.2017 - 18:42 -- nikola.tumbas
Zvučni zapis 11. sednice Skupštine grada
Zvučni zapis 11. sednice Skupštine grada

U Velikoj većnici Gradske kuće danas je održana 11. sednica Skupštine grada na kojoj su doneti Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine, Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za blok 144 severno od Segedinskog puta i istočno od ulice Partizanskih baza (bivši kompleks kasarne „Kosta Nađ"), Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine i Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Subotice i Opštine Berane, iz Crne Gore.

Odbornici su, između ostalog, doneli i Odluku o izmenama Odluke o osnivanju Kancelarije za mlade Grada Subotice, Odluku o stipendiranju studenata sa teritorije grada Subotice i rešenja o imenovanju direktora JKP „Suboticagas“, JP „Palić-Ludaš“, Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje i JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno po isteku šestomesečnog odnosno devetomesečnog perioda. Odluka o budžetu grada Subotice za 2017. godinu doneta je 28. decembra 2016. godine od strane Skupštine grada Subotice. U periodu januar-jun 2017. godine budžet Grada Subotice raspolagao je sa sredstvima u visini od 2.712.271.510 dinara što iznosi 42,71 odsto planiranog godišnjeg obima. Upoređujući sa istim prihodima i primanjima u odnosu na isti period prethodne godine raspolagano je sa 11,99 odsto više sredstava.

Na sednici je, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine, počev od dana stupanja na rad imenovanog, za direktora JKP „Suboticagas“ imenovana Ildiko Zedi, a za direktora JP „Palić–Ludaš“ Marta Dobo. Za direktora Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje imenovan je Predrag Radivojević, dok je za direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ imenovan Đerđ Šugar.

Doneta su i rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2016. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica; JKP „Čistoća i zelenilo“; JKP „Dimničar“; JKP „Pogrebno“; JKP „Stadion“; JKP „Subotička toplana“; JKP „Subotičke pijace“; JKP „Vodovod i kanalizacija“; Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje; JP „Palić Ludaš“ Palić, Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans”; Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“ Palić; JKP „Parking“ i  JKP „Suboticagas“.

Usvojena su, takođe, i rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću dela gubitka iz ranijih godina za nekoliko javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao i rešeenja o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti i rešenja o davanju saglasnosti na Prvu i Drugu izmenu Programa poslovanja za više subotičkih javnih i javno-komunalnih preduzeća.

info: Subotica.rs

Autor teksta: