Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Признање за ажурност суботичком прекршајном суду

Čet, 12.10.2017 - 13:47 -- darko.kovacevic

Врховни касациони суд Републике Србије је Одлуком од 26.09.2017. године доделио награде и признања судовима са територије Републике Србије за постигнуте резултате у периоду од једне године према броју решених старих предмета, укупно решеним предметима и за допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017. години.

Прекршајном суду у Суботици је додељено признање због ефикасности у раду и малог удела застарелих предмета у односу на укупно решени број предмета. Поред овог суда у категорији прекршајних судова награђени су још два суда у Републици Србији.

Признање је уручено на пригодној свечаности 05.10.2017. године у Врњачкој Бањи на Годишњем саветовању судија Републике Србије. Признање је уручио председник Врховног касационог суда Драгољуб Милојевић председнику Прекршајног суда у Суботици у присуству већег броја гостију Саветовања, председника мисија ОЕБС-а, Светске банке, Министарства правде и представника правосуђа из Словеније, Црне Горе, Хрватске и БиХ.

Autor teksta: 
Fotograf: