Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Gordana Krtinić: Sve što treba znati povodom Svetskog dana HIV/AIDS

Pet, 01.12.2017 - 19:30 -- darko.kovacevic

Šta je Svetski AIDS dan?

Svetski AIDS dan obeležava se 01. decembra svake godine. To je prilika da se ujedine ljudi širom sveta u borbi protiv HIV-a, da pokažu podršku osobama koje žive sa HIV-om. Svetski AIDS dan obeležava se od 1988. godine i predstavlja prvi globalni dan zdravlja.

Zašto je važan Svetski AIDS dan?

Procenjuje se da u svetu sa HIV-om živi oko 36,7 miliona ljudi. Do sada je od posledica AIDS-a preminulo više od 35 miliona ljudi, što ovu bolest čini najdestruktivnijom pandemijom u istoriji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" od početka registrovanja epidemije 1985. godine do danas, 3.585 osoba inficirano je HIV-om. Od toga je 1.884 obolelo, a 1.105 osoba umrlo. Od januara do novembra 2017. godine u Srbiji je dijagnostikovano novih 105 osoba inficiranih HIV-om. Svetski AIDS dan je važan zato što podseća zajednicu i institucije da je HIV još uvek prisutan i da je prisutna potreba za dodatnim proširenjem preventivnih programa, podizanjem svesti, borbom protiv predrasuda i unapređenjem edukativnih programa. HIV je i dalje veliki problem za javno zdravlje. Od procenjenih 1,2 miliona osoba inficiranih HIV-om u Evropi, najmanje 25% osoba ne zna da je inficirano, a polovina onih koji su inficirani dijagnostikuje se u trenutku kada im je imunološki sistem već značajno narušen, što uslovljava brojne zdravstvene komplikacije, lošiji odgovor na terapiju, veće zdravstvene troškove, a rizik od prenosa HIV-a preko osoba koje ne znaju svoj HIV status neuporedivo je veći.

Svetski dan borbe protiv side treba da bude podstrek na istiskivanju stigmatizacije i diskriminacije u korist tolerancije, da bi borba protiv ove bolesti bila efikasnija i lakša. Svetski dan borbe protiv AIDS-a i kampanja se svake godine obeležavaju sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj prevencije i ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om. Napredak u razvoju terapije tokom prethodnih 30 godina preobratio je dijagnozu HIV infekcije od osude na smrt, u hronično medicinsko stanje. Većina osoba inficiranih HIV-om sada može da ima dug i kvalitetan život ukoliko im se infekcija rano dijagnostikuje i koriste redovno propisanu antiretrovirusnu terapiju.

Aktivnosti Opšte bolnice Subotica vezane Svetski AIDS dan:

1. Nulta tolerancija prema stigmatizaciji i diskriminaciji ljudi koji žive sa HIV-om

Opšta bolnica u Subotici se sa svojim aktivnostima priključila obeležavanju svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Subotice, kao i udruženjem građana i NVO koje se bave prevencijom HIV/AIDS-a i/ili pružanjem podrške ljudima koji žive sa HIV-om (PLHIV).

Stigma i diskriminacija ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om predstavlja jedan od najvećih problema u borbi protiv ove epidemije, a nulta tolerancija na diskriminaciju ljudi koji žive sa HIV-om predstavlja prioritetne ciljeve SZO i UNAIDS-a za 21. vek. Naša Ustanova je apsolutno posvećena ovim ciljevima, a svoj doprinos u borbi protiv stigme i diskriminacije nastaviće se kroz saradnju sa Udruženjem građana STAV+ potpisivanjem  Ugovora o saradnji u cilju:

  • - Pružanja zdravstvenih usluga osobama koje žive sa HIV-om u skladu sa međunarodnim konvencijama i Zakonom o zabrani stigme i diskriminacije.
  • - Unapređenja kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om.
  • - Stvaranja tolerantnog okruženja.

2. Edukacija za zaposlene u zdravstvenim ustanovama

Opšta bolnica u Subotici će u decembru mesecu, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje i Udruženjem građana STAV+, organizovati predavanja namenjena zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima, farmaceutima i stomatolozima na temu:

  • - Uloga PrEP i PEP u sprečavanju HIV infekcije
  • - Značaj dobrovoljnog savetovanja i testiranja
  • - Zdravstveni radnici u borbi protiv stigmatizacije i diskriminacije obolelih od HIV/AIDS-a

3. Obezbeđivanje bezbedne krvi i krvnih derivata

Jedna od osnovnih delatnosti Službe za transfuziologiju Opšte bolnice Subotica je prikupljanje, obrada i distribucija krvi i komponenti krvi za bolesnike koji se leče u Opštoj bolnici Subotica. Kroz svoj rad sa dobrovoljnim davaocima krvi ( DDK) koji po svom humanom opredeljenju pripadaju zdravom delu populacije, dolazeći da daju krv, kroz lekarski pregled i razgovor o svom zdravstvenom stanju i uz pismenu saglasnost na upitniku potvrđuje tačnost podataka koji su naveli. Upitnik pored pitanja o ranijim bolestima i trenutnom zdravstvenom stanju DDK sadrži i pitanja vezana o stilu života i eventualnom rizičnom ponašanju. Nakon takvog pregleda uzete jedinice krvi se testiraju na markere virusom prenosive bolesti ( hepatitis B, hepatitis C, HIV kao i na Sifilis ) koji po aktuelnom Zakonu o transfuzijskoj medici spadaju u obavezna testiranja. Služba za transfuziologiju tranutno raspolaže testovima najnovije generacije i radi sa dve različite tehnologije ( ELISA i hemiluminescenca ). Uzorak seruma svake jedinice koji se testira i validira za upotrebu se arhivira i čuva u zamrzivaču na - 25°C godinu dana radi eventualno potrebnih potvrdnih testiranja (PCR ).

Od januara do kraja novembra meseca 2017. godine Služba za transfuziologiju je pregledala 7188 DDK, odbila od davanja krvi 878 (12.2% ), a krv je dalo 6310 DDK. U ovom periodu nismo imali među ovom populacijom stanovništva potvrđeno reaktivnih na
HIV infekciju.

4. Dobrovoljno testiranje zdravstvenih radnika

U petak 01.decembra u periodu od 7:00 do 12:00 časova Služba za transfuziologiju Opšte bolnice Subotica obavljaće dobrovoljno savetovanje i testiranje zaposlenih zdravstvenih radnika i saradnika na HIV.

(foto: arhiv subotica.info)

Ličnosti: