Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Kako unaprediti poslovanje pomoću Googlovih alata

Pon, 12.02.2018 - 20:39 -- nikola.tumbas
Željko Crnjaković Animirani video privlači pažnju
Željko Crnjaković Animirani video privlači pažnju
Branimir Cigale Google je prvi korak
Branimir Cigale Google je prvi korak

U prostorijama Startit Centra Subotica u okviru Google inicijative organizovan je događaj, veoma dobro posećen, na kom su predstavljeni Google servisi za unapređenje i oglašavanje namenjenih malim i srednjim preduzećima i preduzeticima.

Domaćini događaja su bili agencija za digitalni marketing POSH 33 i Startit Centar Subotica.

Ispred POSH 33 se obratio Branimir Cigale a Željko Crnjaković ispred Startit Centra.

Video zapisi u prilogu.