Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Radno vreme ambulanti ponovo kao pre

Pet, 09.03.2018 - 12:18 -- nikola.tumbas
Mihaela Budimski pojašnjava problematiku radnog vremena ambulanti
Mihaela Budimski pojašnjava problematiku radnog vremena ambulanti

Uzroci nedavnih promena radnog vremena ambulanti, u kratkom periodu, su bili organizacionog karaktera i problematike broja radnih sati zbog odmora i zakonskih ograničenja prekovremenog rada.

***

Ispred Doma zdravlja zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju zbog press konferencija koje smo otkazivali.
Razlog otkazivanja bila je naša želja da rešimo novonastalu situaciju u zdravstvenim stanicama Bajmok i Čantavir i da vam damo pravu informaciju. Mesne zajednice smo pravovremeno obavestili da će rad u navedenim zdravstvenim stanicama biti izmenjen.

Problem je nastao zbog toga što Kadrovskim planom imamo ograničen broj zaposlenih u SHMP (23 lekara, 35 tehničara i 32 vozača), gde zaposleni imaju skraćeno radno vreme i produžen godišnji odmor. Zakon o radu propisuje da doktori i medicinske sestre koji imaju skraćeno radno vreme zbog teških uslova rada ne mogu da budu duže angažovani, dok se odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti mora obezbediti kontunuitet rada sa postojećim kadrom u zdravstvenoj ustanovi.
Da bi sve to ispoštovali našli smo sledeće rešenje - lekari i medicinske sestre iz Opšte medicine će dežurati u ambulanti SHMP tokom cele nedelje - od 20 – 24 h; subotom od 14 h do 24 h i nedeljom od 08 h do 24h.
Time će rad u zdravstvenim stanicama Bajmok i Čantavir ostati nepromenjen, znači:
SHMP radi noću, od 20 h-07 h, tokom cele nedelje
vikendom od subote od 14 h do ponedeljka u 07 h.
SHMP radi tokom državnih praznika

Ovakav način rada počinje od večeras

Ličnosti: