Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Četvrto predavanje iz ciklusa Talmud - Tora

Više o ovoj temi...

Peto predavanje iz ciklusa Talmud - Tora, sa temom -  Mesec Tamuz i uloga žene u judaizmu održano je 15.maja. Predavač je bio Rav Lanji Stevan.

Post date: Sre, 16.05.2018 - 08:10

Treće predavanje iz ciklusa Talmud - Tora koje je organizovano u okviru jevrejske opštine, sa temom "Kabala" jevreski misticizam, održano je 24.aprila u dvorištu sinagoge, preciznije, na terasi restorana Nada.

Sledeće predavanje u nizu je 8. maja sa temom "Mesec Sivan" i "Šauvot - praznik davanja tore"

Post date: Čet, 26.04.2018 - 10:31

U prostorijama Jevrejske opštine u toku je ciklus predavanja "TALMUD-TORA".

17.aprila Rav Lanji Stevan održao je drugo predavanje koje je obuhvatalo sledeće teme:
- SFIRAS HAOJMER (Brojanje omera)
- BRIS MILA (Savez obrezivanja)
- PIDJON HABEN (Otkup prvorođenčeta)

Tema sledećeg predavanja u utorak 24.aprila u 18h. je KABALA-JEVREJSKI MISTICIZAM"

U prilozima je celokupno predavanje razloženo na nekoliko celina, četiri, u kojima su prikazani i dokumentarni prilozi vezani za teme.

Post date: Čet, 19.04.2018 - 00:00