Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Нови конкурси Националне службе за запошљавање и Града Суботице

Kategorija: 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) и Град Суботица расписују, 15. 06. 2018. године, јавне позиве/конкурс по основу споразума о реализацији и спровођењу мера активне политике запошљавања, предвиђених локалним акционим планом запошљавања Града Суботице.

Град Суботица је локалним акционим планом запошљавања планирао и обезбедио финансијска средства за активне мере запошљавања у укупном износу од 15.000.000 динара, а Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања је за мере активне политике запошљавања издвојило 12.272.727, 27 динара. Град Суботица И НСЗ Филијала Суботица склопили су споразум о
суфинансирању И реализацији мера активне политике запошљавања за 2018. годину.

Удружена средства у износу од 27.272.727, 27 динара биће потрошена за запошљавање незапослених лица кроз три програма:

  • програм субвенција за јавне радове у укупном износу од 15.000 000 динара, од чега 8.250 000 динара из буџета града, а 6.750.000 динара из буџета Републике, што ће омогућити запошљавање око 100 незапослених
  • програм субвенције послодавцима за запошљавање незапослених из теже запошљивих категорија у укупном износу од 8.181.818,18. Динара, од чега из буџета града 4.5000. 000, а 3.681.818,18 динара из буџета Републике, што ће омогућити запошљавање око 50 незапослених
  • програм субвенција за самозапошљавање у укупном износу од 4. 090.909,09 динара, од чега 2.250.000 динара из буџета града, а 1.840.909,09 динара из буџета Републике, што ће омогућити запошљавање око 20 незапослених

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години, отворен је до 29.06. 2018. године док су јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години и јавни позив незапосленима за доделу субвенција за  самозапошљавање у 2018. години отворени од дана објављивања до утрошка средстава, а најкасније до 31.10. 2018. године.

Комплетан текст јавног конкурса и јавних позива, у коме су наведени услови учешћа, потребнадокументација заподношење захтева, критерији на основу којих се доносе одлуке о избору, као иинформације у вези са закључивањем уговора доступан је на сајту Националне службе зазапошљавање:www.nsz.gov.rs као и сајту Града Суботице: www.subotica.rs

Информације о јавном конкурсу и јавним позивима, као и текст конкурса уз потребну документацију, могу се добити у суботичкој Филијали НСЗ