Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Održana 20. sednica Skupštine grada

Čet, 27.12.2018 - 14:23 -- nikola.tumbas
Zvučni zapis sednice
Zvučni zapis sednice

Na 20. sednici Skupštine grada Subotice, održanoj danas u Velikoj većnici Gradske kuće, usvojen je, većinom glasova (42 za, 11 protiv i nijedan uzdržan), budžet za 2019. godinu koji u ukupnom obimu iznosi nešto više od 7,9 milijardi dinara.

U obrazloženju predloga Odluke o budžetu grada Subotica za 2019. godinu, rečeno je da u strukturi ukupnih prihoda i primanja neutrošena preneta sredstva iz prethodnog budžetskog perioda iznose 124,5 miliona dinara, da su tekući izvorni i ustupljeni prihodi planirani u visini 5,3 milijarde dinara, što je, u odnosu planiranu visinu u 2018. godini, za 11,37 odsto više.

Prihodi od transfera od drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu 1,3 milijarde dinara, kao podrška kapitalnim projektima.  Primanja od zaduženja i prodaje finansijske imovine planirana su u iznosu 724,5 miliona dinara. Planirano je zaduživanje grada u iznosu do 500 miliona dinara uzimanjem kredita kod poslovne banke u zemlji i to za kapitalne izdatke.

Planirano zaduživanje grada jeste namera da se za kapitalne investicije obezbede izvori finansiranja. Predlog je dat iz razloga nedovoljnosti tekućih prihoda, a da bi se, u toku 2019. godine, obezbedila stabilnost u likvidnim sredstvima grada.

Grad Subotica će i u 2019. godini nastaviti sprovođenje mera štednje i racionalizacije shodno predlozima Vlade RS i odlukama i zaključcima Skupštine grada i Gradskog veća.

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban izjavio je, tim povodom, da se vodilo računa da budžet za narednu godinu bude – razvojni i da deceniju i po već nije bio slučaj da skoro četvrtina budžeta bude planirana za investicije.

Najznačajniji kapitalni projekti planirani u 2019. godini su:

    Nastavak rekonstrukcije i izgradnje zgrade Narodnog pozorišta 755,6 miliona dinara
    Nastavak izgradnje velnes centra na Paliću 698 miliona dinara
    Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane 41,2 miliona dinara (ukupna vrednost projekta 121 milion dinara), završetak projekta 2020. godine
    Nabavka vozila za potrebe Doma zdravlja 1,2 miliona dinara i adaptacija prostora Doma zdravlja u ulici Matka Vukovića 11 u iznosu od pet miliona dinara, za potrebe apliciranja i obezbeđivanje sredstava za učešće u projektima iz oblasti zdravstva planirano 2,5 miliona dinara
    Za potrebe predškolskog obrazovanja planirana sredstva za opremanje odeljenja predškolske ustanove 8 miliona dinara, a za potrebe apliciranja i obezbeđivanje sredstava za učešće u projektima izdvojeno je 5 miliona dinara
    U oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja izdvojeno je osam miliona dinara za kapitalne investicije (adaptacija i sanacija unutrašnjeg dvorišnog dela krova OŠ „Ivan Goran Kovačić“, sufinansiranje adaptacije objekta za potrebe obrazovanja Politehničkoj srednjoj školi) i za potrebe apliciranja i obezbeđivanje sredstava za učešće u projektima 15 miliona dinara
    Sufinansiranje rekonstrukcije objekta ograde ZOO Palić u 2019. godini 10 miliona dinara (ukupna vrednost investicije 54 miliona dinara), završetak projekta 2020. godine
    Kupovina građevinskog zemljišta za potrebe proširenja Bajskog groblja 98 miliona dinara
    Nastavak projekta izgradnje Doma kulture na Paliću 98 miliona dinara (ukupna vrednost projekta 1,1 milion evra)
    Nastavak projekta izgradnje biciklističkih staza Opti-bajk 88,3 miliona dinara (ukupna vrednost projekta 810.000 evra)
    Nastavak sanacije stanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda-izgradnja novog peskolova 25 miliona dinara (ukupna vrednost projekta 50 miliona dinara), završetak projekta 2019. godine
    Obezbeđivanje dela sredstava za finansiranje nabavke autobusa za potrebe JKP “Suboticatrans“ 30 miliona dinara, u skladu sa planom kapitalnih izdataka za period 2019.-2021. godina
    Komunalno opremanje parcele za potrebe izgradnje socijalnih stanova 36,7 miliona dinara
    Nastavak radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu 47 miliona dinara, završetak projekta u 2019. godini.

Nakon budžeta, većinom glasova usvojene su i preostale 24 tačke dnevnog reda, među kojima su Odluka o donošenju  Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine, Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluka o mreži dečijih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice.

Odbornici su doneli Rešenje kojim se na mesto direktora Doma zdravlja Subotica imenuje dosadašnja v.d. direktora Ivana Beoković.

 

Autor teksta: