Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Uzeti uzorci vode jezera Ludoš

Čet, 28.03.2019 - 15:25 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 
Detalj vađenje uzoraka
Detalj vađenje uzoraka

U okviru projekta, skraćeno rečeno, KfW-a, danas su uzeti uzorci za hemijske analize, živog sveta, odnosno fitoplankton i zooplankton, kao i uzorke faune dna, sa tri pozicije na jezeru Ludoš.

Ekipa je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za javno zdravlje, (zavod je angažovan za potrebe projekta): Vjekoslava Kezića i Božane Đurašković, i Joakim Fursta hidrobiologa ispred projekta KfW-a.

 

Više o ovoj temi...

U prilogu saopštenje JP Palić Ludaš, povodom manjeg uginuća ribe tokom vikenda.

Kako izgleda ozbiljniji pomor ribe pogledati ovde - https://youtu.be/lzrROnz-lU0.

Priču o sanaciji jezera do prošle godine možete videti ovde - https://youtu.be/95qy1v6ksGw

***

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE POVODOM UGINUĆA RIBE U PALIĆKOM JEZERU

Proteklih dana na Paliću je ponovo zabeleženo uginuće ribe. JP „Palić-Ludaš“, kao korisnik ribarskog područja „Palić“, u skladu sa zakonskim nadležnostima i obavezama je počelo da...

detaljnije
Post date: Pon, 10.06.2019 - 15:10

U Plavoj sali Gradske kuće održan je sastanak upriličen povodom realizacije projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“. Sastanku su prisustvovali nadležni iz „KfW“ banke, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i gradski menadžer Zagorka Panić sa saradnicima, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ i direktor JP „Palić-Ludaš“.

Tokom srdačnog susreta  razgovaralo se o mogućnostima dodatnog finansiranja za unapređenje rada Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici, a definisano je i da subotička lokalna samouprava i JKP „Vodovod i kanalizacija“ u narednom periodu stvore preduslove kako bi se pristupilo zaključivanju sporazuma o dodeli dodatnih sredstva...

detaljnije
Post date: Sre, 10.04.2019 - 16:13

Kao jedna od glavnih investicionih mera projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“, u ponedeljak, 25. marta 2019. godine, počela je prva kampanja selektivnog izlova na jezeru Palić u okviru kojeg se vrši izlov prenamnoženih alohtonih vrsta riba. Riba se izlovljava u IV sektoru Palićkog jezera.

Redovnim aktivnostima u okviru kampanje danas su prisustvovali rukovodilac Jedinice za upravljanje projektom „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“, Ervin Molnar, i direktor Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“, Marta Dobo.

– Iako je selektivni izlov alohtonih vrsta ribe finansijski manje značajan u odnosu na ostale investicione mere,...

detaljnije
Post date: Pet, 29.03.2019 - 18:25

Štuka dužine oko metra, puna ikre, danas uhvaćena na jezeru Palić i prikazana medijima, dokaz naprekta eko statusa jezera. Naravno vraćena je nazad u jezero posle desetak minuta.

https://youtu.be/yo-dSKxnJpM

Post date: Pet, 29.03.2019 - 16:27

Pošto projekat Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš, ima nekoliko segmenata koji se prepliću, čas se piše o jednom a čas o nečemu drugom, ideja ovog priloga je bila da se stvari sagledaju zajedno, kroz obilazak dela terena koji pokriva ovaj projekat, dok se pregovori o pozicijama iz istog neprekidno dešavaju u cilju iznalaženjenja što boljeg rešenja za dati iznos doniranih sredstava.

U nastavku je kratak pregled stanja aktivnosti zaključno sa mesecom martom, kako je to u video prilogu i tekstualno obrazložio Ervin
Molnar, rukovodilac Jedinice za upravljanje projektom.

***

UPOV - PREČISTAČ

- Trenutno su u toku pregovori za...

detaljnije
Post date: Sre, 13.03.2019 - 08:54