Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

U toku kampanja selektivnog izlova na jezeru Palić

Pet, 29.03.2019 - 18:25 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 
Kapitalni primerak štuke u jezeru Palić
Kapitalni primerak štuke u jezeru Palić
Dobo Marta o selektivnom izlovu ribe
Dobo Marta o selektivnom izlovu ribe
Ervin Molnar o selektivnom izlovu ribe
Ervin Molnar o selektivnom izlovu ribe
Mesaroš Gabor Sažetak rada na biomonitoringu jezera Palić
Mesaroš Gabor Sažetak rada na biomonitoringu jezera Palić
Joakim Furst - Finding the best solution for the lake
Joakim Furst - Finding the best solution for the lake
Laslo Galamboš o nađenoj možda novoj vrsti ribe
Laslo Galamboš o nađenoj možda novoj vrsti ribe

Kao jedna od glavnih investicionih mera projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“, u ponedeljak, 25. marta 2019. godine, počela je prva kampanja selektivnog izlova na jezeru Palić u okviru kojeg se vrši izlov prenamnoženih alohtonih vrsta riba. Riba se izlovljava u IV sektoru Palićkog jezera.

Redovnim aktivnostima u okviru kampanje danas su prisustvovali rukovodilac Jedinice za upravljanje projektom „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“, Ervin Molnar, i direktor Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“, Marta Dobo.

– Iako je selektivni izlov alohtonih vrsta ribe finansijski manje značajan u odnosu na ostale investicione mere, verujemo da će rezultati biti značajni i da će se i ovom merom moći da vidi razlika u kvalitetu jezerske vode kada projekat bude okončan – naglasio je Ervin Molnar.

Marta Dobo je navela da je JP „Palić-Ludaš“ uključeno u delu projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“ koji se odnosi na biomanipulaciju.

– Ribe kao što su smuđ, štuka i šaran, koje su korisne za jezero Palić, vraćaju se u vodu, dok se invazivna vrsta ribe poput srebrnog karaša ili babuške izlovljava iz jezera. Ovom prilikom izvađeno je 11 kofa, a u svakoj je oko 35 kilograma ribe. Iz jezera se, svakog dana, izlovljava oko tona i po ribe. Prema statistici, čak 95 odsto ribe u Palićkom jezeru je babuška koja je štetna, jer ne dozvoljava da se razvijaju druge vrste ribe, a takođe i zbog algi. Nadamo se da će se posle ovog selektivnog izlova razmnožiti poželjna i korisna za jezero vrsta ribe. U narednom periodu planirano je i poribljavanje jezera – istakla je Marta Dobo.

Prema njenim rečima, izlovljene babuške pokloniće se zoološkim vrtovim za ishranu životnja, a selektivnom izlovu prethodilo je ispitivanje koje je pokazalo da je babuška iz Palićkog jezera povoljna za ljudsku upotrebu.

Više o ovoj temi...

U prilogu saopštenje JP Palić Ludaš, povodom manjeg uginuća ribe tokom vikenda.

Kako izgleda ozbiljniji pomor ribe pogledati ovde - https://youtu.be/lzrROnz-lU0.

Priču o sanaciji jezera do prošle godine možete videti ovde - https://youtu.be/95qy1v6ksGw

***

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE POVODOM UGINUĆA RIBE U PALIĆKOM JEZERU

Proteklih dana na Paliću je ponovo zabeleženo uginuće ribe. JP „Palić-Ludaš“, kao korisnik ribarskog područja „Palić“, u skladu sa zakonskim nadležnostima i obavezama je počelo da...

detaljnije
Post date: Pon, 10.06.2019 - 15:10

U Plavoj sali Gradske kuće održan je sastanak upriličen povodom realizacije projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“. Sastanku su prisustvovali nadležni iz „KfW“ banke, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i gradski menadžer Zagorka Panić sa saradnicima, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ i direktor JP „Palić-Ludaš“.

Tokom srdačnog susreta  razgovaralo se o mogućnostima dodatnog finansiranja za unapređenje rada Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici, a definisano je i da subotička lokalna samouprava i JKP „Vodovod i kanalizacija“ u narednom periodu stvore preduslove kako bi se pristupilo zaključivanju sporazuma o dodeli dodatnih sredstva...

detaljnije
Post date: Sre, 10.04.2019 - 16:13

Štuka dužine oko metra, puna ikre, danas uhvaćena na jezeru Palić i prikazana medijima, dokaz naprekta eko statusa jezera. Naravno vraćena je nazad u jezero posle desetak minuta.

https://youtu.be/yo-dSKxnJpM

Post date: Pet, 29.03.2019 - 16:27

U okviru projekta, skraćeno rečeno, KfW-a, danas su uzeti uzorci za hemijske analize, živog sveta, odnosno fitoplankton i zooplankton, kao i uzorke faune dna, sa tri pozicije na jezeru Ludoš.

Ekipa je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za javno zdravlje, (zavod je angažovan za potrebe projekta): Vjekoslava Kezića i Božane Đurašković, i Joakim Fursta hidrobiologa ispred projekta KfW-a.

 

Post date: Čet, 28.03.2019 - 15:25

Pošto projekat Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš, ima nekoliko segmenata koji se prepliću, čas se piše o jednom a čas o nečemu drugom, ideja ovog priloga je bila da se stvari sagledaju zajedno, kroz obilazak dela terena koji pokriva ovaj projekat, dok se pregovori o pozicijama iz istog neprekidno dešavaju u cilju iznalaženjenja što boljeg rešenja za dati iznos doniranih sredstava.

U nastavku je kratak pregled stanja aktivnosti zaključno sa mesecom martom, kako je to u video prilogu i tekstualno obrazložio Ervin
Molnar, rukovodilac Jedinice za upravljanje projektom.

***

UPOV - PREČISTAČ

- Trenutno su u toku pregovori za...

detaljnije
Post date: Sre, 13.03.2019 - 08:54