Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Sastanak povodom realizacije projekta - Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš

Sre, 10.04.2019 - 16:13 -- nikola.tumbas
Kolekcija članaka: 

U Plavoj sali Gradske kuće održan je sastanak upriličen povodom realizacije projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“. Sastanku su prisustvovali nadležni iz „KfW“ banke, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban i gradski menadžer Zagorka Panić sa saradnicima, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ i direktor JP „Palić-Ludaš“.

Tokom srdačnog susreta  razgovaralo se o mogućnostima dodatnog finansiranja za unapređenje rada Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici, a definisano je i da subotička lokalna samouprava i JKP „Vodovod i kanalizacija“ u narednom periodu stvore preduslove kako bi se pristupilo zaključivanju sporazuma o dodeli dodatnih sredstva za poboljšanje kvaliteta rada prečistača.

Cilj projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“, za koji je obezbeđena bespovratna donacija Vlade Republike Nemačke, jeste poboljšanje kvaliteta vode Palićkog i Ludaškog jezera, kao preduslova za stavaranje boljih uslova za očuvanje biološke raznovrsnosti i stvaranje potencijala za razvoj turizma ovog područja.

Autor teksta: 

Više o ovoj temi...

Kao jedna od glavnih investicionih mera projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“, u ponedeljak, 25. marta 2019. godine, počela je prva kampanja selektivnog izlova na jezeru Palić u okviru kojeg se vrši izlov prenamnoženih alohtonih vrsta riba. Riba se izlovljava u IV sektoru Palićkog jezera.

Redovnim aktivnostima u okviru kampanje danas su prisustvovali rukovodilac Jedinice za upravljanje projektom „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš“, Ervin Molnar, i direktor Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“, Marta Dobo.

– Iako je selektivni izlov alohtonih vrsta ribe finansijski manje značajan u odnosu na ostale investicione mere,...

detaljnije
Post date: Pet, 29.03.2019 - 18:25

Štuka dužine oko metra, puna ikre, danas uhvaćena na jezeru Palić i prikazana medijima, dokaz naprekta eko statusa jezera. Naravno vraćena je nazad u jezero posle desetak minuta.

Post date: Pet, 29.03.2019 - 16:27

U okviru projekta, skraćeno rečeno, KfW-a, danas su uzeti uzorci za hemijske analize, živog sveta, odnosno fitoplankton i zooplankton, kao i uzorke faune dna, sa tri pozicije na jezeru Ludoš.

Ekipa je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za javno zdravlje, (zavod je angažovan za potrebe projekta): Vjekoslava Kezića i Božane Đurašković, i Joakim Fursta hidrobiologa ispred projekta KfW-a.

 

Post date: Čet, 28.03.2019 - 15:25

Pošto projekat Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš, ima nekoliko segmenata koji se prepliću, čas se piše o jednom a čas o nečemu drugom, ideja ovog priloga je bila da se stvari sagledaju zajedno, kroz obilazak dela terena koji pokriva ovaj projekat, dok se pregovori o pozicijama iz istog neprekidno dešavaju u cilju iznalaženjenja što boljeg rešenja za dati iznos doniranih sredstava.

U nastavku je kratak pregled stanja aktivnosti zaključno sa mesecom martom, kako je to u video prilogu i tekstualno obrazložio Ervin
Molnar, rukovodilac Jedinice za upravljanje projektom.

***

UPOV - PREČISTAČ

- Trenutno su u toku pregovori za...

detaljnije
Post date: Sre, 13.03.2019 - 08:54

Tokom dana ekipa sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog sada, departmana za biologiju i ekologiju, na čelu sa prof. dr Brankom Miljanovićem, i saradnicima Aleksandrom Bajićem i Nemanjom Pankov, i nezaobilaznim panonskim ribarem, Brašom (Petar Lapu - https://www.subotica.info/2014/07/08/brasa-da-vidimo-ko-stanuje-u-jezeru), obišla je vodne resurse u okolini, jezera Palić i Ludaš i rečicu Kireš.

U prilozima se nalaze zapisi uzimanja uzoraka na Ludošu i Paliću, kao i izjave profesora i saradnika o tome šta su radili..

Post date: Sre, 06.03.2019 - 23:55