Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Opti-Bike - анкета о употреби бицикла

Kategorija: 

У оквиру пројекта прекограничне сарадње „Opti-Bike“, који реализују Град Суботица и партнерски градови Ашотхалом и Томпа из Мађарске, локална самоуправа припремила је анкетни лист за грађане о коришћењу бицикала у саобраћају.

Анкетни лист може се попунити на службеној Интернет страници града: http://www.subotica.rs/index/page/id/12578/lg/cp

У штампаној форми, анкетни лист се може преузети у Услужном центру Градске куће и у месним заједницама.

Анкетирање је анонимно, а треба да послужи унапређењу бициклистичког саобраћаја у граду. Моле се Суботичани да попуне анкетни лист до 17. маја 2019. године.

Поштанска адреса је: Град Суботица, 24000 Суботица, Трг Слободе 1. Е-маил: ler@subotica.rs

Захваљујемо на сарадњи!

О “Opti-Bike” пројекту:
Савремени развојни пројекат наше регије у служби бициклиста јесте пројекат OPTI-BIKE, који се реализује у оквиру Interreg-IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија (HUSRB/1602). Главни циљ пројекта је оптимизација саобраћаја у пограничној  зони планирањем и изградњом бициклистичких стаза. Важно је да тај вид саобраћаја буде не само омиљена већ и безбедна  алтернатива у саобраћају за све. Ова инвестиција доприноси и превенцији саобраћајних незгода, а самим тим и повећању  безбедности у саобраћају, повећању броја туриста који саобраћају бициклом, као и јачању свести о здравом начину живота и  еколошког схватања.

Град Суботица је носилац пројекта OPTI-BIKE, док су локална самоуправа општине Ашотхалом и локална самоуправа града Томпа партнерска насеља у реализацији инвестиције. У Суботици ће, осим постојећих 37,4 км бициклистичких стаза, до краја пројекта у две фазе бити изграђено још 7,9 km. У првој фази 3 км бициклистичке стазе водиће до граничног прелаза Келебија и прикључиће се на  постојећу која води поред пута Едварда Кардеља.

У другој фази, биће изграђена бициклистичка стаза у дужини од 4,9 km која ће за бициклистички саобраћај повезати насеља Бачки Виногради и Ашотхалом. До краја пројекта у Томпи ће бити изграђена бициклистичка стаза у дужини од 3,2 km, а у Ашотхалому 6,9  km. Важно је напоменути да ће у оквиру пројекта бити израђена планска документација за мрежу бициклистичких стаза у Суботици укупне дужине 24 km, а у Томпи за 4,9 km.

Инвестиција ће бити реализована у периоду од 1. октобра 2017. до 30. септембра 2019. Укупна вредност пројекта износи 2.566.612,65 евра, од тога донација ЕУ износи 2.181.620,74 евра.

*

Az Opti-Bike határon átnyúló együttműködési projekt keretében, amelyet Szabadka város, valamint a partnervárosok, a magyarországi Ásotthalom és Tompa valósít meg, az önkormányzat kérdőívet állított össze a polgárok kerékpár-használatról.

A kérdőívet a Város hivatalos honlapjáról, a http://www.subotica.rs/index/page/id/12578/lg/hu címről lehet átvenni.

Nyomtatott formában a kérdőív a Városháza Ügyfélközpontjában, valamint a helyi közösségekben vehető át. A véleménykutatás névtelen, a városi kerékpáros közlekedés fejlesztését szolgálja. Kérjük a szabadkaiakat, hogy töltsék ki a kérdőívet 2019. május 17-ig.

Köszönjük az együttműködést!

Az Opti-Bike projektről:
A térségünk kerékpárosait szolgáló korszerű fejlesztési projekt az OPTI-BIKE, amely az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HUSRB/1602) keretében valósul meg. A projekt fő célja a határszakasz forgalmának optimalizálása, kerékpárutak  tervezésével és kiépítésével. Fontos, hogy ez a közlekedési forma ne csak közkedvelt, hanem biztonságos közlekedési alternatívát is jelentsen a közlekedésben mindenki számára. Ez a beruházás hozzájárul a közlekedési balesetek megelőzéséhez, ezzel együtt a közlekedésbiztonság fokozásához, a kerékpárral közlekedő turisták számának növeléséhez, valamint az egészséges életmód és a környezettudatosság népszerűsítéséhez.

Szabadka Város az OPTI-BIKE projekt vezető kedvezményezettje, míg Ásotthalom Község és Tompa Város Önkormányzata, partnerek a beruházás megvalósításában. Szabadkán a meglevő 37,4 km kerékpárút mellett a projekt befejezéséig két ütemben további 7,9 km kerékpárút épül meg. Az első ütemben 3 km kerékpárút épül a kelebiai határátkelőig, és össze lesz kötve az Edvard Kardelj út mellett haladó, meglevő kerékpárúttal.

A második ütemben 4,9 km hosszú kerékpárút épül, amely lehetővé teszi a kerékpáros közlekedést Királyhalom és Ásotthalom települések között. A projekt befejezéséig Tompán 3,2 km hosszú , Ásotthalmon pedig 6,9 km kerékpárút épül. Fontos megjegyezni, hogy a projekt keretében kidolgozásra kerül a tervdokumentáció a szabadkai kerékpárutak hálózatára 22 km hosszan, Tompán pedig 4,9 km kerékpárút építésére.

A beruházás 2017. október 1-je és 2019. szeptember 30-a között valósul meg. A projekt teljes költségvetése 2.566.612,65 euró, ebből az Európai Unió hozzájárulása 2.181.620,74 euró.

*

U okviru projekta prekogranične suradnje „Opti-Bike“, koji realiziraju Grad Subotica i partnerski gradovi Ásotthalom i Tompa iz Mađarske, lokalna samouprava pripremila je anketni list za građane o korištenju bicikala u prometu.

Anketni list može se popuniti na službenoj internetskoj stranici grada: http://www.subotica.rs/index/page/id/12578/lg/hr

U tiskanoj formi, anketni list se može preuzeti u Uslužnom centru Gradske kuće i u mjesnim zajednicama. Anketiranje je anonimno, a treba poslužiti unaprjeđenju biciklističkog prometa u gradu. Mole se Subotičani da popune anketni list do 17. svibnja 2019. godine.

Poštanska adresa je: Grad Subotica, 24000 Subotica, Trg slobode 1.
E-mail: ler@subotica.rs

Zahvaljujemo na suradnji!

O „Opti-Bike“ projektu:
Suvremeni razvojni projekt naše regije u službi biciklista jest projekt OPTI-BIKE, koji se realizira u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Srbija (HUSRB/1602). Glavni cilj projekta je optimizacija prometa u pograničnoj zoni planiranjem i izgradnjom biciklističkih  staza. Važno je da taj vid prometa ne bude samo omiljena već i sigurna alternativa u prometu za sve. Ova investicija pridonosi i prevenciji  prometnih nezgoda, a samim tim i povećanju sigurnosti u prometu, povećanju broja turista koji prometuju biciklom, kao i jačanju svijesti o zdravom načinu života i ekološkog shvaćanja.

Grad Subotica je nositelj projekta OPTI-BIKE, dok su lokalna samouprava općine Ásotthalom i lokalna samouprava grada Tompa partnerska naselja u realizaciji investicije. U Subotici će, osim postojećih 37,4 km biciklističkih staza, do kraja projekta u dvije faze biti izgrađeno još 7,9 km. U prvoj fazi 3 km biciklističke staze vodit će do graničnog prijelaza Kelebija i priključit će se na postojeću koja vodi pored ceste Edvarda Kardelja.

U drugoj fazi bit će izgrađena biciklistička staza u duljini od 4,9 km koja će za biciklistički promet povezati naselja Bački Vinogradi i Ásotthalom. Do kraja projekta u Tompi će biti izgrađena biciklistička staza u duljini od 3,2 km, a u Ásotthalomu 6,9 km. Važno je napomenuti da će u okviru projekta biti izrađena planska dokumentacija za mrežu biciklističkih staza u Subotici ukupne duljine 22 km, a u Tompi za 4,9 km.

Investicija će biti realizirana u razdoblju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2019.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.566.612,65 eura, od toga doprinos EU iznosi 2.181.620,74 eura.

::