Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Kako se radi u IT firmi Studio Present

Čet, 30.01.2020 - 15:37 -- nikola.tumbas
Vladimir Čočović Otvoreni dan u Studio Presentu
Vladimir Čočović Otvoreni dan u Studio Presentu

IT firma Studio Present poziva zainteresovane da dođu i provedu jedan radni dan sa njima  i vide kako se "živi" i radi u toj firmi.

Ako ste budući programer ovo je MUST SEE detalj....

Vizuelno to sve može saznati iz priloga koji se nalazi na njihovoj pripremljenoj stranici, ovde - https://www.studiopresent.com/provedi-dan-u-studio-presentu

A nekoliko reči o pozivu da ih posetite kada ste umogućnosti u prilogu govori Vladimir Čočović, njihov marketing menadžer.

Custom Search