Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Jene Maglai

Na 20. sednici Skupštine grada Subotice, održanoj danas u Velikoj većnici Gradske kuće, usvojen je, većinom glasova (42 za, 11 protiv i nijedan uzdržan), budžet za 2019. godinu koji u ukupnom obimu iznosi nešto više od 7,9 milijardi dinara.

U obrazloženju predloga Odluke o budžetu grada Subotica za 2019. godinu, rečeno je da u strukturi ukupnih prihoda i primanja neutrošena preneta sredstva iz prethodnog budžetskog perioda iznose 124,5 miliona dinara, da su tekući izvorni i ustupljeni prihodi planirani u visini 5,3 milijarde dinara, što je, u odnosu planiranu visinu u 2018. godini, za 11,37 odsto više.

Prihodi od transfera od drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu 1,3 milijarde dinara, kao podrška kapitalnim...

detaljnije
Čet, 27.12.2018 - 14:23

Na 19. sednici Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće, donet je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. septembra 2018. godine, kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotice za 2018. godinu. Među 22 tačke dnevnog reda, koliko ih je na današnjoj sednici ukupno usvojeno, doneta je, pored ostalog, Odluka o pristupanju promeni Statuta grada Subotice i Odluka o usvajanju Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima grada Subotice za period od 2018. do 2020. godine sa Akcionim planom za sprovođenje ove strategije, a doneta su i rešenja o imenovanju direktora šest javnih i javno komunalnih preduzeća.

U periodu januar-septembar 2018. godine budžet...

detaljnije
Uto, 27.11.2018 - 16:32

Susretanja...

Pet, 02.11.2018 - 20:58

Na osamnaestoj sednici Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće, donet je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine, kao i Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima i Odluka  o izmenama Odluke o javnim parkiralištima. Među 44 tačke dnevnog reda, koliko ih je na današnjoj sednici ukupno usvojeno, doneta su, pored ostalog, i rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja za više javnih i javno komunalnih preduzeća.

U periodu januar-jun 2018. godine budžet Grada Subotice je raspolagao sa sredstvima u visini od 2.615.515.342,46 dinara, što iznosi 35,36 odsto planiranog godišnjeg obima. Upoređujući sa istim prihodima i primanjima u odnosu na isti...

detaljnije
Sre, 26.09.2018 - 14:56

Tačka imenovanja novih direktora Turističke organizacije grada i Savremene galerije Subotica izazvale žestoke rasprave među odbornicima pozicije i opozicije, ali ne i promenu odluke o naimenovanjima novih ličnosti na rukovodećim pozicijama.a pozicije i opozicije.

U prilogu zvučni zapis sednice.

 

***

U Velikoj većnici Gradske kuće održana je 17. sednica Skupštine grada sa šest tačaka dnevnog reda. Turistička organizacija Subotice i Savremena galerija Subotica dobile su nove direktore. Na mesto prvog čoveka TOS-a imenovan je Aleksandar Medaković, koji će ovu funkciju da obavlja u narednih godinu dana, dok je za v.d. direktora Savremene galerije, većinom glasova...

detaljnije
Uto, 17.07.2018 - 15:15

Na 16. sednici Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće usvojena je, većinom glasova, 61 tačka dnevnog reda. Usvojene su, između ostalog, Odluka o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2017. godinu i odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu.

Sa 37 glasova za, 11 protiv i nijednim uzdržanim usvojena je i Odluka o mreži javnih osnovnih škola.

Većinom glasova odbornici su, takođe, doneli i Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Fondacije „Subotička Sinagoga“. Odbornici su danas odlučivali i o nekoliko planova detaljne regulacije, doneli su odluke o sprovođenju javnih konkusa za izbor šest direktora javnih i javno komunalnih preduzeća kojima ističe mandat...

detaljnije
Čet, 21.06.2018 - 20:03

Na 15. sednici Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće usvojeno je, većinom glasova, svih 17 tačaka dnevnog reda. Usvojene su, između ostalog, Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za drugu deonicu kanala „Orom-Čik-Krivaja“, podsistema za navodnjavanje „Tisa- Palić“ na teritoriji grada Subotice, Odluka o donošenju regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Suboticu i opštine  Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac za period od 2018. do 2028. godine i odluka da se za direktora ustanove kulture Art bioskop „Aleksandar Lifka”, na mandatni period od četiri godine, imenuje dosadašnji v. d. direktora Gordana Guberinić.

Priznanje „Dr Ferenc Bodrogvari“ ove godine biće dodeljeno Sonji Berti, nastavnici tambure, Janošu Breneru, profesoru...

detaljnije
Sre, 16.05.2018 - 18:53

U ponedeljak 7. maja, uz prisustvo velikog broja Subotičana i pripadnika jevrejske zajednice, u subotičku sinagogu su uneti svici Svete knjige Tore čime je sinagoga ponovo postala jevrejski hram.

Na početku svečanosti prisutnima se obratio vrhovni rabin Srbije Isak Asiel.

U programu je nastupio Hor kantora iz Jerusalima sa poznatim hebrejskim pesmama.

Među prisutnima  je bio veliki broj poznatih ličnosti sa političke i kulturne scene našeg grada, kao i predstavnici drugih religijskih zajednica, između ostalih: Ištvan Pastor, Jene Hajnal, Mihalj Njilaš, Ivan Đoković, Velimir Pleša, Janoš Babić, Carmine Tarallo, Tivadar Bunford, kao i nekoliko bivših gradonačelnika Subotice, Geza Kučera, Saša Vučinić, Modest Dulić i Jene Maglai.

*

Sam...

detaljnije
Uto, 08.05.2018 - 02:40

Velikom većinom predlog o spomeniku, velikom kralju iz istorije mađarskog naroda, prihvaćen uz zadršku o poziciji istog ispred ograde terasa picerije Boss, alijas Rajhlove palate.

***

Na 3. vanrednoj sednici Skupštine grada Subotice, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće, većinom glasova odbornika usvojena je jedina tačka dnevnog reda: donošenje Odluke o postavljanju spomenika Matiji Korvinu. Spomenik Matiji Korvinu, vlastelinu ovoga kraja, povodom 560. godišnjice njegovog krunisanja za ugarskog kralja postaviće se u Subotici, u ulici Matije Korvina 8, ispred ograde Rajhlove palate.

Spomenik u vidu prepoznatljive figure Matije Korvina postaviće se na postamentu koji će se izraditi prema...

detaljnije
Pet, 02.03.2018 - 17:27

Na 14. sednici Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće većinom glasova odbornika usvojena je Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije konsolidovanog završnog računa grada Subotice za 2017. godinu. Odbornici su jednoglasno doneli Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje Bajskog groblja na prostor jugozapadno od postojećeg groblja do Ulice Frana Supila u Subotici, a većinom glasova usvojili su i programe poslovanja za 2018. godinu javnih i javno-komunalnih preduzeća i društava sa ograničenom odgovornošću „Park Palić“ i „Regionalna deponija“.

Na današnjoj sednici Skupštine grada donete su i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornih odbora u javnim i javno-komunalnim preduzećima, kao...

detaljnije
Čet, 22.02.2018 - 19:19
Subscribe to Jene Maglai