Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Rekreativna školica

Čet, 14.03.2013 - 21:00 -- dejan.vukovic

Na inicijativu Gradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom a uz podršku resora za sport Grada Subotice u prostorijama Sportskog saveza održana je prezentacija projekta „Rekreativna školica“. Prezentacija je namenjena roditeljima i stručnim saradnicima.

Rekreativna školica je projekat koji su osmislili doc.dr Nebojša Čokorilo, profesor na predmetu rekreacija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanje iz Novog Sada i profesor fizičkog vaspitanja Nino Marjanović, osnivač i predsednik Sportsko rekreativnog udruženja za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Delfin“, takodje iz Novog Sada. Oni su osmislili i adekvatan plan i program aktivnosti sa decom uzimajući u obzir individualne i grupne potrebe dece.

Cilj prezentacije je upoznavanje sa mogućnostima uključivanja dece i omladine sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju u različite oblike fizičkih aktivnosti, na jedan rekreativan način u skladu sa njihovim potrebama i sposobnostima. Naime deci se pruža prilika da dodju u dodir sa odredjenim sportovima, sto će znatno obogatiti njihov društveni zivot, osećaj zjedništva i  razvijati sportski duh a istovremeno stimulisati njihov dalji psihofizički razvoj.

Prisustvovali su i osnivači i voditelji Sportskog udruženja “Poletarac“ iz Subotice, profesori fizičkog vaspitanja Davor Dulić i Nemanja Babović, kao bliski saradnici osnivača Rekreativne školice i potencijalni realizatori njihovog programa u Subotici.

Ova aktivnost je bila prva u nizu aktivnosti koje će se održati u sklopu Svetskog dana osoba sa autizmom, koji se obeležava 2.04.2013.godine.

Autor teksta: 
Fotograf: