Otvoreno o inkluziji

Sre, 06.04.2016 - 20:48 -- dejan.vukovic

U osnovnoj školi "Ivan Milutinović" održan je Okrugli sto u sklopu projekta "Otvoreno o inkluziji".

Okrugli sto je privukao veliki broj zainteresovanih koji su poslušali predavanja a zatim se uključili u zajedničku diskusiju. Prezentaciju je pripremila i OŠ "Ivan Milutinović " koja je aktivno uključiena u projekat inkluzije u nastavi. Izneli su praktične primere iz svoje škole i pojasnili na koji način se kod njih sprovodi inkluzija.

Projekat „Otvoreno o inkluziji” podržao je Centar za interaktivnu pedagogiju iz Beograda. Iznešeni su rezultati focus grupa roditelja i nastavnika. Marinela Šćepanović, master defektolog i predsednica društva defektologa Vojvodine predstavila je temu - Model unapređivanja inkluzivnosti škole upotrebom indeksa za inkluziju. Udruženje Logopraktika j epredstavila Super svesku – svesku po meri deteta. Suzana Skenderović, roditelj učenika pričala je o inkluziji iz ugla roditelja. Nakon toga Ksenija Liščević, prosvetni savetnik je imala izlaganje na temu Šta i kuda dalje. 

Ličnosti: 
Autor teksta: 
Fotograf: 
Custom Search