Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Zimska služba spremna za predstojeću zimu

Uto, 15.11.2016 - 18:51 -- nikola.tumbas

Zamenik gradonačelnika Timea Horvat, direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Predrag Radivojević i direktor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo”, Slobodan Milošev, prisustvovali su danas smotri Zimske službe na Gradskoj deponiji JKP „Čistoća i zelenilo“. Ukupan planirani iznos za komunalnu delatnost čišćenja i uklanjanja snega i leda sa opštinskih puteva i ulica, trgova i drugih površina javne namene na teritoriji grada Subotice, u periodu od 15. novembra do 31. decembra 2016. godine, iznosi oko 17.312.000 dinara.

Timea Horvat je, tom prilikom, izjavila da je Zimska služba u stanju pripravnosti, da je sve spremno za eventualne intervencije i da JKP „Čistoća i zelenilo” raspolaže nephodnom mehanizacijom za čišćenje i uklanjanje snega i leda sa cele teritorije grada, osim za teritoriju zaštićenog područja Parka prirode Palić, gde je vršilac delatnosti JP „Palić-Ludaš".

– Već dugi niz godina imamo jako dobru saradnju sa svim mesnim zajednicama, kao i sa kompanijom ’Vojput’, tako da i ove godine možemo da očekujemo da će se ta saradnja odvijati na istom, ili na još višem nivou. Za Zimsku službu do kraja ove godine planirana su sredstva u iznosu od 17,3 miliona dinara: oko 15, 6 miliona dinara za teritoriju grada Subotice, oko 759.000 dinara za teritoriju zaštićenog područja Parka irirode Palić i oko 910.000 dinara za gorivo za prigradske mesne zajednice – navela je Timea Horvat.

Predrag Radivojević je rekao da je Javno preduzeće za upravljanje putevima donelo program rada Zimske službe za 2016/2017. godinu, da je sa svojim izvođačima JKP „Čistoća i zelenilo” i JP „Palić-Ludaš” u potpunosti spremno za predstojeću zimsku sezonu i da su nabavljene dovoljne količine soli i rizle.

– Javno preduzeće za upravljanje putevima upravlja sa 236 km lokalnih puteva i ulica, a u programu rada nalazi se i oko 190.000 kvadrata trotoara i biciklističkih staza. Nadzorni organi našeg preduzeća tokom zime će 24 časa pratiti stanja vremenskih prilika i u zavisnosti od njihovog razvoja davati naloge svojim izvođačima. Na mapi koju smo doneli ovim povodom jasno se vidi u čijoj je nadežnosti održavanje saobraćajnica na teritoriji Grada: crvenom bojom ucrtani su lokalni putevi i ulice koje su u nadležnosti Grada Subotice, dok su plavom bojom označeni putevi u nadležnosti JP ’Putevi Srbije’ koje u njihovo ime održava kompanija ’Vojput’ – naglasio je Radivojević.

Prema rečima direktora Slobodana Miloševa, radnika ima dovoljno, a u slučaju da se ukaže potreba biće angažovano i dodatno ljudstvo.

– Naše ljudstvo ovde je prisutno, ukupno imamo 76 izvršilaca, od toga su 29 vozači kamiona i raznih radnih mašina, a 47 su pomoćni radnici. Moram da napomenem da naše preduzeće ima mnogo više zaposlenih i ukoliko nam se ponovo desi neka 2012. godina, sigurno je da ćemo biti spremni da reagujemo sa još većim brojem ljudi, a ukoliko bude normalna zima, ovo će biti dovoljno – kazao je Milošev.

U skladu sa Gradskom odlukom, komunalna delatnost čišćenja i uklanjanja snega i leda sa opštinskih puteva i ulica, trgova i drugih površina javne namene na teritoriji grada Subotice (Zimska služba) vrši se u periodu od 1. januara do 15. marta i od 15. novembra do 31. decembra, prema Programu koji donosi upravljač opštinskih puteva i ulica Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje.

www.subotica.rs

Autor teksta: