Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Kraćenjem parcela do zaštitnog pojasa oko jezera Ludoš

Pet, 09.12.2016 - 23:44 -- nikola.tumbas
Petar Andrić PDR jezera Ludaš
Michel Rohmann o sanaciji jezera Ludaš
Nenad Novaković o mogućoj organskoj poljoprivredi na Ludašu
Anica Marcikić o podsticajima u konkursima za mehanizaciji

U MZ Šupljak, 7.decembra, održana je prezentacija vezana za projekat sanacije jezera Palić odnosno prevashodno jezera Ludoš, oko čega se ovih dana digla velika buka, pošto je dugo vremena bio vakum u informaciji oko napretka istog.

Pre nekoliko dana neizvesnost je bila prekinuta sazanjem da projekat nije ugrožen i da stvari idu svojim tokom, što je kroz ovu prezentaciju bilo i dokazano.

Uz podršku Grada Subotice i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Udruženje TERRA’S i Arhus centar su sa predstavnicima MZ Šupljak organizovali  skup na kojem se, između ostalog, predočilo prisutnima, ne baš sretnim, meštanima ovog i okolnih naselja, kako stoje radovi, dokle se stiglo i šta je plan dalje.

O temi su govorili arhitekta Petar Andrić koji je predstavio plan detaljne regulacije obale jezera Ludoš sa pregledom u detalje parcela koja će koliko da bude skraćena, radi zaštitnog pojasa. Bilo je par primedbi i pitanja za određene parcele koje će pretrpeti prilično "sakaćenje" i gubitak vrednosti, na šta je Andrić da precizne odgovore. Jedna primedba se odnosila generalno na čitavu zamisao oko zaštite jezera zabranom određene vrste tradicionalne poljoprovrede. Jedan od prisutnih, Franjo Horvat, (22.02 tajming početka pitanja) naveo je primer kako je u jednom selu u Mađarskoj posle slične zabrane, to isto selo propalo, pošto se nisu mogli baviti onim čime su se do tada bavili, i između ostalih orimedbi, izrazio sumnju da nije je ovo možda upereno protiv naroda na ovom području.

Odgovor je dao Andrić (26.55) - Prema Zakonu o vodama, svaka vodena površina mora imati zaštitni pojas, znači  ovo nije nešto što mi pravimo ovde, a da na ostalim msetima nije tako. Znači uz samo jezero mora da postoji pojas koji pripada državi ili gradu jer je javni. Ne sme da postoji ni jedno mesto da se ne može prići samom jezeru...

Tehnološki o sanaciji je govorio Mišel Rohman sa svojom poznatom detaljno potkrepljenom prezentacijom, ovog puta i sa ličnim dodirom - zašto je postao hidrolog, rekavši da je kao dete bio okružen sa zagađenim vodama i gledao kako se ta situacija menja na bolje primenom mera u Nemačkoj pre tridesetak godina koje su dovele da jezera kao što su Ludoš postanu bistre vode. Meštani su ponovo skrenuli pažnju na kanal od Palića do Šupljaka koji predstavlja septičku jamu i opasnost za okolinu.

Snježana Mitrović, "Arhus centar", je u jednom podužem "upadu" u diskusiju, potsetila kako je svojevremeno situacija oko sanacija jezera Palić dobila pravi tok, kada se održao stručan skup u Arhusu, posle kojeg je gradonačelnik Modest Dulić, promenio tok planova sanacije, tada Palića, a sledeći gradonačelnik u nizu, Jene Maglai postavio stvari na pravo mesto i dao radnoj grupi, sastavljenoj od stručnjaka, da rade "po svome" i koja je donela plan koji je prihvaćen na Skupštini grada. Kasnije radna grupa daje predlog koji je doveo do toga da je KfW banka odlučila da da grant od 6.5 miliona eura da se situacija ovde dovede u red.

I tako posle političkog vakuma od gotovo pola godine, novi gradonačelnik, aktuelni Bogdan Laban, sa svojim timom, odlučio je nastaviti ubrzano raditi na ovom projektu.

Nenad Novaković direktor Organic Control System-a je predstavio opcije za prisutne kako i šta bi mogli da urade da se polako prebace na poljoprivrednu organsku proizvodnju i pozvao sve zainteresovane da se priključe nastavku Bio-škole, 8. i 9. decembra na Otvorenom univerzitetu i organskoj farmi “Mamužić” u Ljutovu.

Anica Marcikić, stručni saradnik u Poljoprivrednoj stručnoj službi Subotica AD, na kraju je dala informacije prisutnima vezano za podsticaje u konkursima za mehanizaciju u poljopriovredi, priljučnim mašinama.

Sva izlaganja i duskusija sa prisutnim zainteresovanim je u prilogu.

Večerašnji susret je vodio predsednik saveta MZ Šupljak Gabor Kovač.

Više o ovoj temi...

Ne pada sneg da pokrije jezero nego da svaka odvodna cev pokaže svoj trag...

Michell Rohman, hidrolog u d.o.o. Park Palić, obiša je danas obalu IV sektora (turistički deo) da bi proverio da li postoje još negde ispusti kanalizacije u jezero Palić. Naišao je na par novih tačaka pored do sada poznatih mesta izliva otpadne vode.

Detalj o tome u prilogu.

Post date: Uto, 10.01.2017 - 18:38

Grad Subotica i rukovodstvo Mesne zajednice „Palić” organizovali su večeras Zbor građana koji se održao večeras u Kongresnoj sali Velike terase na Paliću.
Tema zbora građana je bila: Prezentacija mogućnosti priključenja na buduću kanalizacionu mrežu MZ „Palić” u okviru Projekta zaštite biodiverziteta Palić/Ludaš.

Zainteresovanim građanima, prisutno je bilo preko stotinu istih, prezentovani su razlozi ove kampanje koja je povezana sa projektom sanacije jezera Ludaš i Palić, a za koju je KfW banka spremna dati donaciju u iznosu od 6.5 miliona eura.

Da bi se projekat nastavio potrebno je po dogovoru sa bankom da se na Paliću formira kanalizaciona mreža na koju bi se prikačilo minimalno 700...

detaljnije
Post date: Uto, 27.12.2016 - 21:48

Grad Subotica i rukovodstvo Mesne zajednice „Palić” pozivaju građane Palića da se odazovu na Zbor građana koji će se održati 27. decembra (utorak) 2016. godine,  sa početkom u 18 časova,  u Kongresnoj sali Velike terase na Paliću.
Tema zbora građana je: Prezentacija mogućnosti priključenja na buduću kanalizacionu mrežu MZ „Palić” u okviru Projekta zaštite biodiverziteta Palić/Ludaš.
Zbog važnosti teme pozivaju se građani da prisustvuju zboru u što većem broju.

*

Szabadka Város Önkormányzata és a Palics Helyi Közösség vezetősége meghívják a palicsi lakosságot a 2016. december 27-én (kedden) 18 órai kezdettel a palicsi Vigadó (Nagyterasz) kongresszusi termében tartandó polgári gyűlésre.
Az összejövetel témája: A leendő palicsi szennyvízcsatorna-hálózatra...

detaljnije
Post date: Pet, 23.12.2016 - 17:03

Na današnjoj press konferenciji Pokreta za građansku Suboticu (PZGSU) Jene Maglai se osvrnuo na rad zadnje sednice Skupštine grada i kritikovao rad iste po više tema, a kao prvo temi njihovog predloga o formiranju opština grada, koji će oni ponovo podneti na razmatranje istoj.

Takođe je ukazao na nastup gradonačelnika zbog načina njegovog obraćanja predsedniku Skupštine grada, za koji smatra da nije primeren.

Jožef Hužvar, nekadašnji šef radne grupe oko "Sanacija palića i jezera Ludoš" apelovao je na gradsku samoupravu da se ...

detaljnije
Post date: Pon, 28.11.2016 - 14:30

Pre podne u Maloj gostioni na Paliću, studentice iz Nemačke Gilber&Görg danas su prezentovale najoptimalniji predlog kako da se reši problem trske na vodenim površinama u našem okruženju (Palić, Ludoš i Kelebijsko jezero).

Ispred manjeg broja prisutnih, ali zato i značajnih (prisustvo predstavnika GIZ-a koji prate napredak na projektu sanacije Palića) one su, u detaljnom prikazu potrepljenim brojkama, predstavile sve što je moguće raditi sa trskom koja se pokosi tokom godine. (koliko je moguće da se poseče sa postojećim kombajnom i načinom rada)

U pitanju su bile opcije za korišćenje trske kao...

detaljnije
Post date: Čet, 03.11.2016 - 18:57