Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Kraćenjem parcela do zaštitnog pojasa oko jezera Ludoš

Pet, 09.12.2016 - 23:44 -- nikola.tumbas
Petar Andrić PDR jezera Ludaš
Petar Andrić PDR jezera Ludaš
Michel Rohmann o sanaciji jezera Ludaš
Michel Rohmann o sanaciji jezera Ludaš
Nenad Novaković o mogućoj organskoj poljoprivredi na Ludašu
Nenad Novaković o mogućoj organskoj poljoprivredi na Ludašu
Anica Marcikić o podsticajima u konkursima za mehanizaciji
Anica Marcikić o podsticajima u konkursima za mehanizaciji

U MZ Šupljak, 7.decembra, održana je prezentacija vezana za projekat sanacije jezera Palić odnosno prevashodno jezera Ludoš, oko čega se ovih dana digla velika buka, pošto je dugo vremena bio vakum u informaciji oko napretka istog.

Pre nekoliko dana neizvesnost je bila prekinuta sazanjem da projekat nije ugrožen i da stvari idu svojim tokom, što je kroz ovu prezentaciju bilo i dokazano.

Uz podršku Grada Subotice i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Udruženje TERRA’S i Arhus centar su sa predstavnicima MZ Šupljak organizovali  skup na kojem se, između ostalog, predočilo prisutnima, ne baš sretnim, meštanima ovog i okolnih naselja, kako stoje radovi, dokle se stiglo i šta je plan dalje.

O temi su govorili arhitekta Petar Andrić koji je predstavio plan detaljne regulacije obale jezera Ludoš sa pregledom u detalje parcela koja će koliko da bude skraćena, radi zaštitnog pojasa. Bilo je par primedbi i pitanja za određene parcele koje će pretrpeti prilično "sakaćenje" i gubitak vrednosti, na šta je Andrić da precizne odgovore. Jedna primedba se odnosila generalno na čitavu zamisao oko zaštite jezera zabranom određene vrste tradicionalne poljoprovrede. Jedan od prisutnih, Franjo Horvat, (22.02 tajming početka pitanja) naveo je primer kako je u jednom selu u Mađarskoj posle slične zabrane, to isto selo propalo, pošto se nisu mogli baviti onim čime su se do tada bavili, i između ostalih orimedbi, izrazio sumnju da nije je ovo možda upereno protiv naroda na ovom području.

Odgovor je dao Andrić (26.55) - Prema Zakonu o vodama, svaka vodena površina mora imati zaštitni pojas, znači  ovo nije nešto što mi pravimo ovde, a da na ostalim msetima nije tako. Znači uz samo jezero mora da postoji pojas koji pripada državi ili gradu jer je javni. Ne sme da postoji ni jedno mesto da se ne može prići samom jezeru...

Tehnološki o sanaciji je govorio Mišel Rohman sa svojom poznatom detaljno potkrepljenom prezentacijom, ovog puta i sa ličnim dodirom - zašto je postao hidrolog, rekavši da je kao dete bio okružen sa zagađenim vodama i gledao kako se ta situacija menja na bolje primenom mera u Nemačkoj pre tridesetak godina koje su dovele da jezera kao što su Ludoš postanu bistre vode. Meštani su ponovo skrenuli pažnju na kanal od Palića do Šupljaka koji predstavlja septičku jamu i opasnost za okolinu.

Snježana Mitrović, "Arhus centar", je u jednom podužem "upadu" u diskusiju, potsetila kako je svojevremeno situacija oko sanacija jezera Palić dobila pravi tok, kada se održao stručan skup u Arhusu, posle kojeg je gradonačelnik Modest Dulić, promenio tok planova sanacije, tada Palića, a sledeći gradonačelnik u nizu, Jene Maglai postavio stvari na pravo mesto i dao radnoj grupi, sastavljenoj od stručnjaka, da rade "po svome" i koja je donela plan koji je prihvaćen na Skupštini grada. Kasnije radna grupa daje predlog koji je doveo do toga da je KfW banka odlučila da da grant od 6.5 miliona eura da se situacija ovde dovede u red.

I tako posle političkog vakuma od gotovo pola godine, novi gradonačelnik, aktuelni Bogdan Laban, sa svojim timom, odlučio je nastaviti ubrzano raditi na ovom projektu.

Nenad Novaković direktor Organic Control System-a je predstavio opcije za prisutne kako i šta bi mogli da urade da se polako prebace na poljoprivrednu organsku proizvodnju i pozvao sve zainteresovane da se priključe nastavku Bio-škole, 8. i 9. decembra na Otvorenom univerzitetu i organskoj farmi “Mamužić” u Ljutovu.

Anica Marcikić, stručni saradnik u Poljoprivrednoj stručnoj službi Subotica AD, na kraju je dala informacije prisutnima vezano za podsticaje u konkursima za mehanizaciju u poljopriovredi, priljučnim mašinama.

Sva izlaganja i duskusija sa prisutnim zainteresovanim je u prilogu.

Večerašnji susret je vodio predsednik saveta MZ Šupljak Gabor Kovač.

Više o ovoj temi...

Uz neobično toplo vreme ovih desetak dana, reagovale su alge jezera Palić na taj način što je došlo do pojave istih u velikom broju na površini jezera. Sa pojavom vetra deo njih se nagomilao pri obalama i formirao tepih uz šetalište.

Mišel Roman, dipl. hidrolog, savetnik u Park Paliću, daje komentar na zatečenu situaciji koja se desila jednom u sličnom intenzitetu pre desetak godina.

Inače radovi "oko" jezera, koji nisu vidljivi oku posmatrača, su u toku, kao što je ekspropriacija zemljišta vezano za stazu i zaštitni pojas i  sve što ide sa time, a to na žalost papirološki traje.

Čekamo dalje...

Više u video prilogu...

Post date: Čet, 19.10.2017 - 11:46

U okviru ECODOX programa na paličkom filmskom festivalu održana je najavljena prezentacija i potom tribina, razgovor sa prisutnim gostima zainteresovanim za stanje jezera Palić i Ludoš.

U uvodnom delu posle kraćeg dokumentarnog filma - Prošlost, sadašnjost i budućnost JEzra Palić i Ludaš (https://youtu.be/QnG_gS5tO2E) o dosadašnjim aktivnosti na sanaciji jezera Palić, od uginuća riba 1971 i potom gradnje prečistača, novog pomora ribe pa do danas, kada je uzet novi pravac i način sanacije jezera Palić i indirektno jezera Ludaš, odnosno kada je gradska samouprava odlučila da radi na uklanjanju uzroka zagađenja jezera a ne uklanjanje posledica istog, govorili su Snježana Mitrović, Mišel Rohman i Molnar Ervin - menadžer...

detaljnije
Post date: Pet, 21.07.2017 - 17:45

Na današnjoj press konferenciji filmskog festivala na Paliću najavljena je prezentacija i panel diskusija o temi - Zaštita biodiverzitete jezera Palić i Ludoš koja će se održati sutra u Maloj gostioni u 10.30. i na koju su pozvani svi koji  su vezani za projekat sanacije jezera, od javnih preduzeća do predstavnika NVO-a a prisustvo zainteresovanih građana je dobrodošlo.

Detalj - sutra će sama tribina biti prenošena LIVE na Facebook kanalu Suboticainfo  alias - https://www.facebook.com/SuboticaLIVE/ tako da ko je zainteresovan a sprečen da dođe moći ća da čuje istoriju dešavanja oko jezera, trenutne aktivnosti i sledeće korake koji će se preduzeti kao i samu diskusiju...

detaljnije
Post date: Sre, 19.07.2017 - 20:40

U cilju informisanja građana o projektu „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ organizovana je javna kampanja koja se odvijala danas u autobusu na lini broj 6 „Subotica-transa“ na relaciji Palić- Subotica-Palić (polazak sa okretišta je bio na Paliću u 9.45).

Delili su se informativni lifleti, a sa zainteresovanim građanima su razgovarali:

- Mišel Roman (Michell Rohmann), diplomirani hidrolog, došao u Suboticu 2011. godine preko CIM programa nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje. Angažovan je kao savetnik u preduzeću „Park Palić“.

- Snježana Mitrović, rukovodilac Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica, svoj rad...

detaljnije
Post date: Pet, 14.07.2017 - 13:02
I sektor, II sektor, III sektor, četvri veoma sličan trećem

Ovih dana se potegla opet tema oko kvalitete vode u jezeru Palić, posebno u turističkom delu, odnosno IV sektoru koji je svima na oku.

Tako da je prilog napravljen obilaskom jezera od prvog do zadnjeg sektora, ne računajući prečistač gde se parametri redovno prate i oni su u dozvoljenim granicama.

Prilog je ilustrativan u video zapisu i sa nešto fotografija.

Znači ovde je definisano stanje vode samo vizuelno ali i sa pačićima :)

 

1. prvi sektor bistra voda ( vodeća slika prva flaša s leva )

2. veoma bistra voda ( vodeća slika druga flaša )

... detaljnije
Post date: Sub, 03.06.2017 - 00:52