Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Održana 1. vanredna sednica Skupštine grada

Uto, 14.02.2017 - 17:52 -- nikola.tumbas
Zvučni zapis I Vanredne sednice Skupštine grada
Zvučni zapis I Vanredne sednice Skupštine grada
Bunford Tivadar Izjava posle vanredne sednice Skupštine grada
Bunford Tivadar Izjava posle vanredne sednice Skupštine grada
Jene Maglai primedbe na sednicu Skupštine
Jene Maglai primedbe na sednicu Skupštine
Gojko Radić Svi bi trebali plaćati
Gojko Radić Svi bi trebali plaćati

Na današnjoj, 1. vanrednoj sednici Skupštine grada Subotice, usvojene su sve tri tačke dnevnog reda: Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu, Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima i Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Subotice.

Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu doneta je iz razloga što je u januaru 2016. godine donet novi Zakon o oglašavanju (u primeni od maja 2016. godine) koji uređuje ovu oblast, pa je pripremljen i predlog Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Subotice. Iz tih razloga, odredbe koje se odnose na sredstva za oglašavanje, brišu se iz ove odluke.

Razlozi za donošenje predložene Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, proizašli su iz potrebe da se pojedine delatnosti koje Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, kao upravljač lokalnog puta obavlja, bliže odrede, kao što su odredbe koje se odnose na zaštitu lokalnih puteva, odnosno da se odrede delatnosti koje bi ovo preduzeće trebalo da obavlja, u skladu sa Zakonom o javnim putevima.

Navedeno se odnosi, pre svega, na raskopavanje lokalnog puta i drugih javnih površina i vraćanje u prvobitno stanje, jer je Javno preduzeće ovlašćeno da izdaje odobrenje za to, kao i da vrši stručni nadzor nad tim. Raskopavanje lokalnog puta i drugih javnih površina vršiće se u skladu sa Uputstvom o postupku i obavljanju raskopavanja i popravci saobraćajnica nakon raskopavanja zbog intervencija na podzemnim instalacijama u Gradu Subotici, koje donosi Javno preduzeće uz saglasnost Gradskog veća.

U Odluci o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, brisane su odredbe koje se odnose na postupak sticanja prava i izdavanje odobrenja za postavljanje bilborda, namenskih oglasnih tabli i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete, iz razloga jer je u januaru 2016. godine donet nov Zakon o oglašavanju, pa je pripremljen i predlog Odluke o oglašavanju koja uređuje ovu oblast.

Predviđeno je da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Subotice“, iz razloga što je istom predviđeno donošenje odluke kojom se uređuju naknade za upotrebu opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Subotice, koju donosi Javno preduzeće za upravljanje putevima uz saglasnost Skupštine grada Subotice, što znači da je, pored Zakona, pravni osnov za donošenje odluke o naknadama u ovoj odluci, te je iz tog razloga potrebno da ova odluka stupi na snagu u što kraćem roku.

Preduzeću, kao upravljaču puta, poverena su javna ovlašćenja, u skladu sa Zakonom o javnim putevima, kao i pravo da utvrdi naknade za upotrebu lokalnog puta, sredstva naplaćena od ovih naknada prihod su javnog preduzeća.

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Subotice doneta je iz razloga što je, u januaru 2016. godine, donet novi Zakon o oglašavanju koji uređuje ovu oblast. Ova odluka uređuje sledeće oblasti: površine na koje se postavljaju sredstva za oglašavanje, sredstva za oglašavanje na otvorenim površinama, način određivanja naknade za postavljanje sredstava za oglašavanje, uslovi i način postavljanja sredstava za oglašavanje, kao i obaveze korisnika lokacija.

Primena ove odluke vezana je za stupanje na snagu odluke kojom je uređena naknada za upotrebu lokalnih puteva na teritoriji grada Subotice.

 

info: www.subotica.rs

 

Autor teksta: