Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Zajednička platforma za edukaciju građana

Pet, 24.03.2017 - 18:32 -- darko.kovacevic
Kolekcija članaka: 

Представници јавног и цивилног сектора у Суботичком региону за управљање отпадом постигли јуче договор о заједничкој платформи за континуирану едукацију грађана, у циљу подизања јавне свести и информисања грађана о неопходности партиципације у успостављању одрживог регионалног концепта управљања отпадом.

Представници невладиних организација, Одељења за управљање отпадом и Одсека за праћење спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Града Суботица, “Регионалне депоније” д.о.о. и пројекта Европске Уније “Изградња Регионалног центра за управљање отпадом у Суботичком региону” разговарали су о унапређењу сарадње у вези са промоцијом новог система управљања отпадом који очекује град Суботицу и општине Чока, Сента, Бачка Топола, Нови Кнежевац, Мали Иђош и Кањижа.

На округлом столу “Иницијатори промена”, које су организовали ЕУ пројекат и предузеће “Регионална депонија” д.о.о, договорено је да се потпише Меморандум о сарадњи који подразумева низ акција усмерених на квалитетно и правовремено информисање грађана. У отвореној размени идеја, иницирано је креирање заједничких механизама координације активности на континуираној едукацији грађана, који треба да омогуће лакше усвајање нових навика и ефикаснији прелазак на нови заокружени систем збрињавања отпада.

Радови на изградњи депоније су у поодмаклој фази и сада је право време да се становништво упозна  са будућим системом прикупљања, селекције и даље прераде отпада, као и са свим новинама које ће нови начин решавања ових комуналних проблема донети региону.

Округли сто је искоришћен као добра прилика и да се представници невладиног сектора информишу о свим аспектима управљања отпадом у Србији и планираним припремама за дефинисање преговарачке позиције Републике Србије у области управљања отпадом са циљем отварања Поглавља 27, које се односи на заштиту животне средине.

Представљена и ажурирана Студија о процени утицаја на животну средину регионалног постројења за третман и одлагање отпада на локацији Биково.

*

Predstavnici javnog i civilnog sektora u Subotičkoj regiji za gospodarenje otpadom postigli su jučer dogovor o zajedničkoj platformi za kontinuiranu edukaciju građana, u cilju podizanja javne svijesti i informiranja građana o neophodnosti participacije u uspostavljanju održivog regionalnog koncepta gospodarenja otpadom.

Predstavnici nevladinih organizacija, Odjela za gospodarenje otpadom i Odsjeka za praćenje provedbe projekata financiranih iz fondova EU Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša, Grada Subotice, „Regionalnoga deponija“ d.o.o. i projekta Europske unije „Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Subotičkoj regiji“ razgovarali su o unaprjeđenju suradnje u svezi s promocijom novog sustava gospodarenja otpadom koji očekuje grad Suboticu i općine Čoka, Senta, Bačka Topola, Novi Kneževac, Mali Iđoš i Kanjiža.

Na okruglom stolu „Inicijatori promjena“, koje su organizirali EU projekt i poduzeće „Regionalni deponij“ d.o.o, dogovoreno je da se potpiše Memorandum o suradnji koji podrazumijeva niz akcija usmjerenih na kvalitetno i pravodobno informiranje građana. U otvorenoj razmjeni ideja, inicirano je kreiranje zajedničkih mehanizama koordinacije aktivnosti na kontinuiranoj edukaciji građana, koji trebaju omogućiti lakše usvajanje novih navika i učinkovitiji prelazak na novi zaokruženi sustav zbrinjavanja otpada.

Radovi na izgradnji deponija su u poodmakloj fazi i sada je pravo vrijeme da se stanovništvo upozna s budućim sustavom prikupljanja, selekcije i daljnje prerade otpada, kao i sa svim novostima koje će novi način rješavanja ovih komunalnih problema donijeti regiji.

Okrugli stol je iskorišten kao dobra prilika i da se predstavnici nevladinog sektora informiraju o svim aspektima gospodarenja otpadom u Srbiji i planiranim pripremama za definiranje pregovaračke pozicije Republike Srbije u području gospodarenja otpadom, s ciljem otvaranja Poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu okoliša.

Predstavljena i ažurirana Studija o procjeni utjecaja na okoliš regionalnog postrojenja za tretman i odlaganje otpada na lokaciji Bikovo.

*

A szabadkai hulladékgazdálkodási régió köz- és civil szektorának képviselői tegnap megállapodtak abban, hogy közös platformot indítanak a lakosság folyamatos oktatására, tájékoztatására és a fenntartható regionális hulladékgazdálkodás szükségességének tudatosítására.

A civil szervezetek, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztályának és az Uniós Pénzalapokból Finanszírozott Projekteket Követő Részlegének, Szabadka Város Önkormányzatának, a Regionális Hulladéktároló Kft. és az Európai Unió “Regionális hulladékgazdálkodási központ építése a Szabadkai körzetben” projektumának képviselői megbeszélést folytattak a Szabadkán, Csókán, Zentán, Topolyán, Törökkanizsán, Kishegyesen és Magyarkanizsán bevezetendő új hulladékgazdálkodási rendszer bemutatásával kapcsolatos együttműködés fejlesztéséről.

A “Változások kezdeményezői” kerekasztal beszélgetésen, amit az EU projekt és a Regionális Hulladéktároló Kft. szerveztek, megállapodás született arról, hogy együttműködési megállapodást írnak alá, amely egy egész sor akciót irányoz elő a polgárok tájékoztatására. A nyílt eszmecsere során a résztvevők kezdeményezték, hogy közös mechanizmusokat hozzanak létre a lakosság folyamatos oktatására irányuló aktivitások koordinálására, amelyek lehetővé tennék az új szokások könnyebb elsajátítását és az új hulladékkezelési rendszerre való hatékonyabb áttérést.

A hulladéklerakó építése más javában folyik, és végső ideje, hogy a lakosságot megismertessük a hulladék begyűjtésének, szelektálásának és újrahasznosításának leendő rendszerével, továbbá mindazokkal az újdonságokkal, melyekkel a régió a kommunális gondok megoldásának új megközelítése folytán szembesül majd.

A kerekasztal beszélgetés jó alkalmat nyújtott arra is, hogy a civil szervezetek képviselői tájékozódjanak a szerbiai hulladékgazdálkodás valamennyi aspektusáról, és Szerbia tárgyalási pozíciójának definiálására tervezett előkészületekről a hulladékgazdálkodás terén, a környezetvédelemre vonatkozó 27. fejezet végrehajtása érdekében.

Bemutatásra került a békovai regionális hulladékkezelési és hulladéktárolási üzem környezeti hatástanulmánya is.

Ličnosti: 
Fotograf: 

Više o ovoj temi...

Andrea Kikić

Andrea Kikić, master ekonomije, v.d. direktora Regionalne deponije d.o.o. Subotica, koja bi ove godine trebalo da počne sa radom, odn. da preuzima otpad iz grada Subotice i opština Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Čoka, Novi Kneževac.

Kako će izgledati regionalna deponija kada bude puštena u rad?

Regionalni sistem za upravljanje otpadom ima tri transfer stanice iz kojih se otpad prevozi u regionalni centar za upravljanje otpadom (kompleks regionalne sanitarne deponije), i u svakoj opštini po jedan centar za prikupljanje otpada (reciklažno dvorište). U ovim centrima za prikupljane otpad će se preuzimati od građana: zeleni otpad, kabasti otpad, građevinski šut i veća količina reciklabilnog otpada, koja će se odvoziti na regionalno...

detaljnije
Post date: Sre, 08.03.2017 - 16:14

POČETAK IZGRADNJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U SUBOTIČKOM REGIONU UZ POMOĆ EU

Svečanim prijemom za učesnike u realizaciji projekta, održanim 23. novembra u Gradskoj kući u Subotici i obilaskom gradilišta, obeležen je početak izgradnje savremenog sistema konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada za Subotički region. Projekat, koji je u skladu sa standardima Evropske Unije (EU) i Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom 2010 – 2019 Republike Srbije, finansira EU u saradnji sa Republikom Srbijom i lokalnim samoupravama, za grad Suboticu i opštine Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Čoka, Bačka Topola i Mali Idjoš.

O značaju ovog projekta za 260.000 stanovnika ovog regiona, Republiku Srbiju i proces integracije Srbije u Evropsku uniju, govorili su ministar...

detaljnije
Post date: Pon, 23.11.2015 - 16:59

Po završetku konferencije za medije na kojoj je prikazan širi koncept razvoja regionalnog sistema upravljanje otpadom, pogledati ( ovde i ovde ) Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, sa svojim timom je obišla i postrojenje za prečišćavanje otpadne vode (PPOV) u pratnji dirketorice JKP vodovod i kanalizacija, Valerije Tot Godo i tehničkog direktora Đerđ Šugara gde su bili upoznati sa načinom rada postrojenje.

U prilogu izjava Stane Božović gde je, pored ostalog, rečeno da je Subotica primer dobre prakse kada su u pitanju standardi, kako treba raditi u oblasti zaštite životne sredine.

Post date: Uto, 10.11.2015 - 01:31

NOVINARIMA PREDSTAVLJEN ŠIRI KONCEPT RAZVOJA REGIONALNOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U SUBOTICI

 

Na radnom doručku za novinare, koji je organizovalo preduzeće “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica uz podršku projekta Evropske unije, predstavnici medija su upoznati sa napretkom projekta, informisani o konkretnim aktivnostima i stepenu podrške Evropske unije u izgradnji infrastrukture i razvoju kapaciteta preduzeća za buduće upravljanje ovim kompleksnim sistemom.

“Izgradnjom regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotici, Vlada Republike Srbije će biti značajno bliže ispunjenju obaveza na koje se obavezala procesom pristupanja Srbije Evropskoj Uniji u delu životne sredine. Biće to deveti regionalni sistem za upravljanje otpadom od ukupno...

detaljnije
Post date: Pon, 09.11.2015 - 20:09

 Након девет година припрема, 15. октобра  започели су земљани радови на изградњи Регионалне депоније за град Суботицу и шест околних општина, Бачка Топола, Мали Иђош, Кањижа, Сента, Чока и Нови Кнежевац, који би требали да буду завршени јануара 2017. године. Ово је пионирски пројекат за читаву Србију који ће променити начин газдовања отпадом у Суботици, оценили су Стана Божовић, државна секретарка у Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Јене Маглаи, градоначелник Суботице.

    Изградња Регионалне депоније на којој ће се прикупљати и делом рециклирати отпад за око 260.000 становника финансира се највећим делом од бесповратног улагања Европске уније у висини од 19,5 милиона евра, Влада Србије за ово је издвојила 3,2 милиона евра, а милион евра треба да обезбеде...

detaljnije
Post date: Pon, 09.11.2015 - 20:03