Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Kosmo(p)lov - Csillagles - Astronomski dan u OŠ Sečenji Ištvan

Sub, 22.04.2017 - 13:10 -- nikola.tumbas
Vesna Weiss o Kosmoplovu i Danu planete zemlje
Vesna Weiss o Kosmoplovu i Danu planete zemlje

Nekoliko detalja sa dešavanja u OŠ "Sečenji Ištvan" povodom manifestacije Kosmo(p)lov i Dana planete Zemlje.

U prilozima FB Live (201 - 2017.04.22.12.55.) govori  a kasnije u tekstu i piše Vesna Weiss direktorica škole:

https://www.facebook.com/OnLineArhivaSubotice/videos/10154543850698061/

***

Projekat: KOSMO(P)LOV – CSILLAGLES : ASTRONOMSKI DAN U OŠ „SEČENJI IŠTVAN”

22. april 2017.

Cilj projekta: Razvijanje radoznalosti i zainteresovanosti učenika za jednu od najstarijih nauka ‒ astronomiju, kako bi savladali osnovna saznanja o Zemlji, Sunčevom sistemu i Svemiru,  samostalno zaključivali  i primenjivali stečeno znanje, te  razvijali  osećaj za timski rad kroz praktičnu nastavu.

Datum održavanja: 22. aprila 2017.

Mesto održavanja: centralna zgrada OŠ „Sečenji Ištvan”, Karađorđev put 94, Subotica

Organizatori: OŠ „Sečenji Ištvan” – škola-vežbaonica za studente Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici - Univerzitet u Novom Sadu i Udruženje EDU-PORT

Specijalni gosti: Mobilni planetarijum Društva astronoma Srbije i Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - dr Slaviša Milisavljević, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predstavnik Društva astronoma Srbije, te dva studenta ovog fakulteta.

Učesnici: 150 učenika nižih razreda na  srpskom i mađarskom jeziku (po 4 učenika iz 37  odeljenja) i 100 učenika viših odeljenja (po 4 učenika iz 25 odeljenja), 18 studenata (10 studenata – vođa grupa i 8 studenata-predavača), 4 profesora sa Učiteljskog fakulteta, 10 nastavnika iz OŠ „Sečenji Ištvan”, 4 osobe iz rukovodstva škole, 5 roditelja.

Napomena: Potrebno je da učenici nižih razreda sa sobom ponesu belu majicu kratkih rukava na koju je moguće pisati markerom. U okviru projekta će dobiti bedž sa logoom projekta, a na majicu će im biti napisano ime grupe kojoj pripadaju.

Predavači – nosioci radionica: nastavnici i učenici OŠ „Sečenji Ištvan“, studenti Učiteljskog fakulteta Subotica, kao i dr Slaviša Milisavljević, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predstavnik Društva astronoma Srbije, te dva studenta ovog fakulteta – dovode mobilni planetarijum.

Rukovodilac organizacionog tima projekta: Iren Buranj, pomoćnik direktora OŠ „Sečenji Ištvan“.

Učenici su raspoređeni  u 10 grupa od kojih će svaka posetiti 10 radionica (5 radionica x2) u kojima će se i na srpskom, i na mađarskom nastavnom jeziku obrađivati sledeće teme:

1.  Od Zemlje do neba 1 i 2 (predavači-nastavnici) – Tibor Jesenski, Gabor Jesenski, Luna Gradnišćak i učenici 8. i 5. razreda

2. Eksperimentišimo!1 i 2 – izvođenje ogleda vezanih za živi svet, vazduh, vodu, tlo, magnetizam, elektricitet, osobine materija (predavači: studenti), 

3. Svemir u rukama 1 i 2 – likovna/umetnička radionica na temu astronomije i planete Zemlje (Dan planete Zemlje, 22. april) – nastavnici: Silvija Šili , Simonida Đorđević i Mesaroš Gal Hermina

4. Igre u svemiru 1 i 2 – pedagoške igre: učenje na osnovu doživljaja (moderatori: studenti)

5. POKRETNI PLANETARIJUM

Rad je planiran na sledeći način: Pre podne (u 9.00) svečano otvaranje Kosmop(l)ova. Na 9.00 dolaze svi učenici nižih razreda (150) koji će biti razvrstani u 10 grupa (po 14 ili 16 učenika). Po 1 student i 1 učitelj iz „Sečenjija“ dobijaju jednu grupu o kojoj brinu i odvode ih na radionice. Svaka radionica traje 35 minuta.  Dve grupe od po 14 i 16 učenika (ukupno 30) spajaju se prilikom posete radionici - Pokretnom planetarijumu.

Planirano je da se projekat završi u 17:30, najkasnije do 18:00.

 

Ličnosti: