Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Potpisan Memorandum o saradnji između “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica i organizacija civilnog društva

Pon, 05.06.2017 - 22:57 -- nikola.tumbas

Dana 5. juna 2017. godine na Svetski dan zaštite životne sredine, potpisan je Memorandum o saradnji između “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica i organizacija civilnog društva:

Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR iz Subotice,
Udruženje građana TERRA’S iz Subotice,
Centar za istraživanje u politici Argument iz Prijepolja, ogranak u Subotici,
Ekološko društvo „Arkus” iz Bačke Topole,
Udruženje građana „Razvoj sela” iz Čoke,
Udruženje građana ,,Moba” iz Čoke,
Udruženje građana „Zeleno oko” iz Trešnjevca,
Udruženje „Sklad sa Prirodom” iz Subotice,
Udruženje „Mladi i selo” iz Subotice,
Ekološko društvo „Greenhead“ iz Malog Iđoša,
Ekološko udruženje „Tisa Klub” iz Kanjiže,
Centar za regionalna istraživanja – CRI iz Subotice,
Edukativni centar Roma iz Subotice,
NVO Koncept ekologija-energija-ekonomija iz Subotice,

kao i sa Kancelarijom za mlade Grada Subotice.

Sa Memorandumom o saradnji se definišu oblasti i oblici saradnje, koji su usmereni na informisanje građana o značaju reciklaže otpada, o negativnim efektima neadekvatnog zbrinjavanja i odlaganja otpada, kao i o mogućnostima, koje regionalni sistem upravljanja otpadom pruža.

Memorandum o saradnji je potpisan simbolično na Svetski dan zaštite životne sredine, to jest na dan kada se širom sveta održavaju razne akcije sa ciljem da se skrene pažnja na ekološke probleme i zaštitu životne sredine, a  drugi razlog za potpisivanje memoranduma je približavanje početka funkcionisanja regionalnog sistema upravljanja otpadom.

Memorandum o saradnji se potpisuje, kada su transfer stanice sa centrima za sakupljanje otpada (u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži) i centri za sakupljanje otpada (u Malom Iđošu, Čoki i Novom Kneževcu) izgrađeni i opremljeni. Njihovo testiranje je u toku, a okončanje radova na izgradnji i opremanju regionalnog centra za upravljanje otpadom se planira za kraj septembra ove godine.

Ova dinamika radova podrazumeva da ćemo krajem godine, nakon obezbeđenja dozvole za probni rad biti u prilici da se testira oprema i u regionalnom centru za upravljanje otpadom, a nakon toga da se pusti u rad regionalni sistema upravljanja otpadom.

Na ovaj način Grad Subotica i Opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac će imati infratsrukturu za savremeni vid upravljanja otpadom, kada će biti neophodna intenzivnija saradnja sa nevladinim organizacijama radi podizanja ekološke svesti građana i informisanje građana o mogućnostima i prednostima regionalnog sistema.

info: Janoš Sekereš

Autor teksta: