Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Sophie i Janika na Paliću i Ludasu

Ned, 29.10.2017 - 23:42 -- nikola.tumbas
Sophie Eggert  & Janika Schneider
Kolekcija članaka: 
Vodice Palić
Vodice Palić

Od nedavno u našem gradu - Paliću, se nalaze dve devojke Sophie Eggert, student ekonomije, menadžemta i održivosti, i Janika Schneider, koja je upravo završila studije turizma. Bio je to razlog za jedan kratak susret radi osnovnih informacija o čemu se radi kao i još jedna crta u arhivi članaka o aktivnosti pri sanacije jezera Palić.

Znači, ukratko, one su došle da učine jedan korak napred u popularisanju destinacije jezera Palić, za koju se očekuje da kada stvari legnu na svoje mesto, i voda u jezeru se izbistri, bude jedna od glavnih turističkih atrakcija u regionu.

- A na koji način? - bilo je pitanje upućeno Sofiji dok smo pili čaj u kafeu Momento pod suncem Miholjskog leta, pre desetak dana.

- Cilj grada Subotice je sanacija jezera Palić i Ludas i opšta strategija je već razvijena i u toku je, JP "Palić-Ludaš" uspostavlja multifunkcionalnu zaštitnu zonu (6-20 m) jezera za smanjivanje difuznog unosa hranljivih materija i pesticida iz poljoprivrednih aktivnosti.

Zaštitna zona će uključivati biciklističku i stazu za šetače i povezati interesantne tačke poput kućica za posmatranje ptica i već postojeću infrastrukturu. Ovo će povećati atraktivnost destinacije za turizam. Naš zadatak je da razvijemo celokupni koncept informacija ili mapu koja će biti dostupno za posetioce.

-Šta su konkretno vaši zadatci koje trebate uraditi?

- Zadaci su nam da prikupimo sve postojeće informacije i mape za biciklističku i pešačku stazu, interesantne tačke za obilazak, itd. Takođe potrebno je da  sve ove informacije ukombinujemo u jedan koncept, mapu, veb lokaciju i mobilnu aplikacija.

Poželjan rezultat bi bio lako pristupačan izvor podataka gdje potencijalni turisti mogu pronaći brze odgovore na pitanja poput :

Šta je vredno posjetiti u zaštićenom područja? ili Kako mogu stići tamo?

JP Palić-Ludas već ima centar za posjetioce na jezeru Ludaš (Vizitorski centar) koji bi mogao biti razvijen kao centralna informativna tačka. Osim toga, moguće je i stvoriti i neku vrstu stalne postavke, izložbe, za posjetioce istog centra sa informacijama, o zaštićenim područjima, životinjama i biljkama.

Takođe bilo bi nam značajno ako bi nam Subotičani pri tome pomogli, naročito u slanju informacija za koje oni smatraju da bi bile zanimljive u obilasku jezera Palić i Ludas. To bi mogli da urade slanjem istih na mail palic.ludas.outdoor@gmail.com da ih mi unesemo u mobilnu - web aplikaciju.

- Recimo, čula sam da na obali Palića postoji jedna veoma stara crkva - rekla je Sofija.

E tu sam bio zatečen, zbunjen, pomislivši da se radi o nekim ruinama, do sada za mene nepoznate crkve. Ali ubrzo smo se razumeli, u pitanju je Bunarić - Vodice, mesto značajno za vernike rimokatoličke i pravoslave crkve.

E pa tako ako vi, čitaoče, znate nešto što se baš i ne zna, molimo vas da im pošaljete info na dotičnu adresu - pretpostavljam da ćete biti spomenuti kao izvor informacije.

A sledeći put ćemo čuti o njima verovatno kada završe svoj zadatak, a možda pre toga u jednom LIVE prenosu pri njihovom obilasku jezera.