Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Poseta studenata Univerziteta Novi Sad Subotici

Uto, 14.11.2017 - 17:07 -- nikola.tumbas
Snježana Mitrović o poseti studenata FTN Arhus centru Subotica
Snježana Mitrović o poseti studenata FTN Arhus centru Subotica

Regionalni Arhus centar Subotica je već nekoliko godina nezaobilazna tačka programa studijskog putovanja studeneta Fakulteta tehničkih nauka novosadskog Univerziteta. Danas, 13. novembra 2017. godine, nakon obilaska gradskog prečistača otpadnih voda, buduće inženjere zaštite životne sredine, pozdravila je, Snježana Mitrović, rukovodilac Arhus centra i Udruženja TERRA’S koja je, između ostalog, rekla da je sada već tradicionalna poseta dokaz značaja postojanja ovakvih organizacija koje mladima pružaju informaciju i neformalan oblik obrazovanja.

Da bi spoznali važnost primene Zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi, prikazan im je film u kojem je poseban akcenat dat na oblast upravljanja otpadom: kako se rešavaju problemi građana, ali i o Regionalnoj deponiji Subotica koja bi trebalo da krene u probni rad početkom 2018. godine.

Emitovan im je i film “Prošlost, sadašnjost i budućnost Palićkog i Ludaškog jezera”, autora Nikole Tumbasa. To je bio uvod u stručno predavanje, Mišela Rohmana, diplomirani hidrolog,  koji je došao u Suboticu 2011. godine preko projekta nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), angažovanog kao savetnik za sanaciju jezera Palić i Ludoš pri preduzeću „Park Palić“. Između ostalog. osvrnuo se na potpisan sporazum o finansiranju predloženih mera iz „Plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline“, a ukupna vrednost investicije je 7,5 miliona evra, od čega je donacija Vlade Nemačke 6,5 miliona evra. Ukazao je na dosadašnje aktivnosti od sprovođenja eksproprijacije zemljišta oko jezera do sanitarnog izlova ribe koja je pokazala katastrofalne rezultate: više od 90% je invazivna vrsta ribe babuška. Kako je rekao, dosta je urađeno, ali se nalazimo pred još većim izazovima kada počne sprovođenje investicije.

 

Na kraju je usledila diskusija i razgovor predavača sa studentima, koje je interesovalo kako se rešavaju ekološki problemi građana, koji su planovi sa postojećom gradskom deponijom kada se završi Regionalna i sl. Snježane Mitrović, im je pojasnila proceduru uspostavljanja kontakta sa javnošću i šta je lobiranje, kao i to da kapacitet i rad udruženja građana, zavisi od podrške koju trenutno Udruženje TERRA’S ima od Ministarstva zaštite životne sredine preko projekta “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom”.

 

 

 

Projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” Udruženja TERRA’S podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

 

Autor teksta: 

Više o ovoj temi...

Sakupljanjem otpada na obali “Žedničkog kanala” nadomak Bačke Topole, Udruženje TERRA’S je realizovalo četvrtu, poslednju akciju uređenja divljih deponija u sklopu Javnih radova što je podržano od strane Nacionalne službe za zapošljavanje preko projekta “Uređivanjem do očuvanja prirode”.

Akcijaši su bili prijatno iznenađeni koliko je čistija obala u odnosu na avgust kada je sprovedena prva akcija. Međutim, i pored toga sakupljeno je više od 20 kg otpada od čega je 12 kg reciklabilni materijal (9 kg PET-a i 3kg limenki). Kada se sumiraju sve realizovane akcije, sakupljeno je 46 kg PET ambalaže i 15 kg limenki i lima, što iznosi 1.900,00 dinara. Udruženje TERRA’S i partner na projektu, operater “Eco Fenix B Tim” su se dogovorili da se ova...

detaljnije
Post date: Uto, 07.11.2017 - 22:12

Još jedna akcija sakupljanja i separacije otpada je sprovedena, 31. oktobra 2017. godine, ovoga puta na lokaciji Pereš - Ludaš, koja spada u III zonu zaštitićenog prirodnog dobra. Uređenje divljih deponija je u skladu sa planom Javnih radova koje Udruženje TERRA’S realizuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Lokacija se uklapa i u naziv projekta “Uređivanjem do očuvanja prirode”, a u pitanju je Pereš koji se nalazi u neposrednoj blizini rečice Kireš, odnosno na području Specijalnog rezervata prirode Ludaško jezero, dvadesetak kilometara severoistočno od Subotice.

Projektom su predviđena uređivanja mesta na poznatoj turističkoj destinaciji Palić. Zahvaljujući, takođe, javnim radovima nadležna preduzeća održavaju čistoću, te je...

detaljnije
Post date: Uto, 31.10.2017 - 15:34

Tokom prošle nedelje, 27.okt. Snježana Mitrović (Udruženje TERRA’S), obišla je sa Brankom Buljovčićem, nekoliko parcela u nizu na jugozapadnoj obali četvrtog sektora jezera Palić koja su tik uz jezero, da bi čula pitanje o tome da li bi se zaštitni pojas na tom delu obale mogao pomeriti, iza dotičnih parcela.

***

Stanovnici čija su dvorišta i objekti uz samo jezero Palić se pitaju da li se može napraviti izuzetak i da im se ne oduzima zemljište? Ovim povodom će Udruženje TERRA’S pokušati upriličiti susret zainteresovanih građana sa predstavnicima Gradske uprave Subotica. Naime,u toku je eksproprijacija oko Palića i Ludaša u cilju podizanja tzv. “zelenog zaštitnog pojasa”. To su mere u skladu sa “Platformom za...

detaljnije
Post date: Pon, 30.10.2017 - 23:36

Uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Udruženje TERRA’S do 30. novembra 2017. godine realizuje projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom”. Aktivnosti su osmišljene u skladu sa aktuelnostima u ovoj oblasti, a to je izgradnja Regionalne deponije Subotica i očekivanje početka probnog rada, te uvid i rasprava na Nacrt revidiranog Regionalnog plana upravljanja otpadom za Suboticu, Sentu, Kanjižu, Bačku Topolu, Mali Iđoš, Čoku i Novi Kneževac, na osnovu kojeg će se ažurirati Lokalni plan upravljanja otpadom Grada Subotice.

... detaljnije
Post date: Sub, 30.09.2017 - 20:44