Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Povodom Svetskog dana borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća Besplatni spirometrijski pregledi u Subotici u hotelu Galerija

Kategorija: 

Odeljenje pulmologije Opšte bolnice Subotica, organizovaće besplatne spirometrijske preglede 15. novembra od 11 do 15 časova, u atrijum hotela Galerija u Subotici, povodom Svetskog dana borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća.

Za besplatne spirometrijske preglede nije neophodna overena zdravstvena knjižica niti lekarski uput, a svi građani će istovremeno imati priliku da se konsultuju sa zdravstvenim radnicima bolnice. Akcija će biti održana uz podršku farmaceutske kompanije GSK (GlaxoSmithKline).

Mnogi ljudi boluju od HOBP a da to i ne znaju. Svoje simptome pripisuju starenju ili pak dugogodišnjem pušenju. Svetski dan HOBP obeležava se sa ciljem da se edukacijom stanovništva zaustavi trend porasta obolelih od ove potencijalno smrtonosne bolesti, a spirometrijski pregled smatra se jednim od najefikasnijih načina dijagnostikovanja ove bolesti. Spirometrija je bezbolni, brzi i neinvazivni test plućne funkcije koji je dostupan u našem zdravstvenom sistemu širom Srbije.

- Veliko mi je zadovoljstvo što se i u Subotici kao i u Novom Sadu ,Beogradu i Nišu obeležava Svetski dan COPD u vidu besplatnog spitometrijskog testa.Spirometrija važi za Zlatni sandard u dijagnostici ove hronične bolesti. U svokodnevnom radu pulmolozi su prepoznali značaj rane dijagnostike i ranog započinjanja terapije. Tada je lečenje najuspešnije, a bolest se drži pod kontrolom.Cilj nam je da pored otkrivanja bolesti u početnoj fazi podignemo i svest građana o brizi za sopstveno zdravlje. Nadam se da će i sugrađani prepoznati našu želju i da će uzeti aktivno učešće u ovoj akciji, – kaže načelnica Odeljenja pulmologije subotičke bolnice dr Bojana Šakić Matković.

HOBP je često oboljenje koje se odlikuje delimičnim i stalnim suženjem disajnih puteva uzrokujući smanjeni protok vazduha što izaziva otežano disanje i druge simptome. U svetu 329 miliona ljudi boluje od hronične opstruktivne bolesti pluća(HOBP). U Srbiji, uprkos činjenici da skoro 600.000 ljudi boluje od HOBP i da je peti najčešći uzrok smrti u našoj zemlji, široka javnost malo zna o ovoj neizlečivoj bolesti, a još manje o rizičnim ponašanjima koja ih izazivaju.

Najrizičnija grupa stanovništva su pušači stariji od 40 godina, ali i svi drugi koji su izloženi uticaju duvanskog dima. Takođe, svi oni koji su često izloženi prašini, dimu, hemikalijama na radnom mestu ili kod kuće, spadaju u rizičnu grupu onih koji mogu oboleti od HOBP.

Simptomi hronične opstruktivne bolesti pluća mogu biti kašalj koji ne prolazi, iskašljavanje šlajma i sluzi, ostajanje bez daha i zamaranje pri svakodnevnim i jednostavnim fizičkim aktivnostima kao što su penjanje uz stepenice, šetnja, odlazak u kupovinu, kupanje i oblačenje.

Sposobnost za obavljanje rutinskih aktivnosti je ograničena kod 74% onih sa umerenom HOBP. Kako HOBP napreduje, pacijenti su sprečeni u obavljanju normalnih svakodnevnih zadataka kao što su: odlazak na posao ili penjanje uz stepenice.

HOBP je progresivna neizlečiva bolest. Međutim, ukoliko se dijagnostikuje na vreme i počne sa primenom odgovarajućih terapija, njen razvoj se može usporiti do te mere da se kvalitet života pacijenata gotovo uopšte ne naruši.

Na listu lekova koji se propisuju za lečenje HOBP uključena i dva inovativna leka za terapiju astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) Inovativni lekovi su su dostupni za pacijenta u Srbiji od avgusta, samo tri godine nakon njihove registracije u zemljama Evropske unije. Istraživanja ukazuju da noviji lekovi za HOBP poboljšavaju plućnu funkciju, smanjuju komplikacije na drugim organima i omogućavaju duži život.