Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Da komuniciramo u duhu interkulturalnosti

Sre, 13.12.2017 - 11:02 -- nikola.tumbas

U OŠ „Sečenji Ištvan“, najvećoj interkulturalnoj i multinacionalnoj ovdašnjoj školi, završen je veliki interkulturalni projekat pod nazivom nazivom „Komunikacija i interakcija u duhu interkulturalnosti“ koji je trajao od septembra do decembra 2017. godine i koji je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Ovaj projekat je deo školskih aktivnosti učenika ove škole u cilju negovanja interkulturalnosti.

Učenici, pripadnici različitih nacionalnih zajednica, tokom projekta su se međusobno bolje upoznali i stekli dodatna znanja o istoriji, kulturi, jezicima naroda sa ovih prostora kao i o drugim važnim činjenicama o suživotu i jačanju interkulturalne saradnje. Učenici sva 62 odeljenja,u sva četiri školska objekta, na času odeljenjskog starešine ili u grupnim predavanjima naučili su kako se interkulturalnost može negovati u školi i proučili i prodiskutovali značenje pojmova: tolerancija, stereotipi, diskriminacija, interkulturalnost itd. Za literaturu su razredne starešine koristile priručnik „Mali vodič za negovanje interkulturalnosti u osnovnoj školi“ koji je tokom prošlogodišnjeg sličnog projekta sačinio tim nastavnika i učenika.

Istorijsko-geografska radionica je pored teorijskog dela upoznavanja sa gradskim znamenitostima i interkulturalnim nasleđem ostvarila interaktivni istorijsko-geografski obilazak grada u cilju upoznavanja interkulturalnih gradskih vrednosti.

Jezičke radionice bile su organizovane kako bi učenici naučili kako da uspešno komuniciraju i da se bolje razumeju u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim vršnjacima različitih nacionalnosti. U duhu radioničarske teme „Jezik ne razdvaja već spaja ljude“ učenici viših razreda su imali priliku da nauče neke od osnovnih reči iz drugog jezika ali i da podučavaju svoje vršnjake rečima iz svoga jezika, kao i da svoje znanje stečeno na tri radionice provere u kvizu koji im je organizovan. Uz jezičke radionice učenicima su se predstavila i dva subotička pesnika: romski pesnik za decu i odrasle, pisac i leksikograf – Alija Krasnići, i bunjevačka pesnikinja za decu, Gabrijela Diklić.

Na časovima likovne kulture učenici su izradili svoje radove na temu interkulturalnosti, a domar škole, inače poznati subotički „papučoš“ – izrađivač tradicionalnih papuča naroda sa ovih prostora, Dejan Kovač, predstavio je učenicima nižih razreda ovaj stari i gotovo izgubljeni zanat.

U ovaj projekat škole uključio se i Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, koji je našim učenicima u okviru svog projekta „Božić u duhu interkulturalnosti“ predstavio i načine pravljenja Božićnog kolača, koji su potom i sami đaci pokušali da naprave. Kroz održane različite radionice i aktivnosti prošlo je više od hiljadu đaka, koliko ova škola i ima, kao i zainteresovani roditelji učenika, zaposleni radnici škole i članovi šire lokalne zajednice.

info: Vesna Weiss & fotografije raznih autora

 

Ličnosti: 
Autor teksta: 
Fotograf: