Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Čajanka sa migrantima

Čet, 05.04.2018 - 17:40 -- nikola.tumbas
About Subotica
About Subotica
Agbar o svojim planovima
Agbar o svojim planovima
O Agbarovim planovima na engleskom
O Agbarovim planovima na engleskom

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, kancelarija u
Subotici u saradnji sa Centrom Lokalne Demokratije organizovao je događaj pod nazivom "Čajanka", koji će okupiti građane Subotice i izbeglice iz Avganistana i Irana radi upoznavanja i druženja, te predstavljanja ličnih životnih priča i doživljaja ljudi koji su se na svom životnom putu trenutno našli u našem gradu.

Na čajanci građani Subotice imali su priliku da uz prijatnu atmosferu druženja isprobaju neke od tradicionalnih čajeva i poslastica iz krajeva odakle dolaze izbeglice, i upoznaju se bliže sa kulturom ljudi koji borave u prihvatnom centru u Subotici.

Druženje se održalo u Klein house klubu.