Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Uređenje biblioteke na Paliću

Sre, 11.04.2018 - 11:53 -- nikola.tumbas
Slavica - Ovo je bilo zadnji put pre 20 - 25 godina
Slavica - Ovo je bilo zadnji put pre 20 - 25 godina
Miljan Vuksanović o spremanju odeljenja Gradske biblioteke na Paliću
Miljan Vuksanović o spremanju odeljenja Gradske biblioteke na Paliću

Odelenje Gradske biblioteke na Paliću doživelo je danas jedno osveženje što se tiče prostora i okruženja. Znači pretresen je i očišćen krov kao i dvorište iza objekta. Takođe je i zaostalo smeće iz zimzelenog vrt odstranjeno a on sam pročešljan grabljama.

Ova kacija je organozvana od strane Humanitarne organizacija Dobro delo u saradnji sa MZ Palić (čitaj penzionerima), JP Palić Ludaš i JP Park Palić koji su ustupili mašine da se prostor što efikasnije mogao urediti.

U prilogu Miljan Vuksanović i predsednica udruženja penzionera sa Palića, Slavica, govore o ovoj akciji uz napomenu da je ovako nešto zadnji put bilo urađeno pre dvadesetak godina uz pomoć američke ambasade.

Ovog puta se pokazuje da je samoorganizovanost i dobra volja jedino što je potrebno da se nešto uradi.

Napomena Miljana Vuksanovića iz istorije biblioteke:

- Svojedobno kada se Palić počeo razvijati kao banja, meštani naselja su tražili da se ovde otvori odeljenje gradske biblioteke, na što je gradski beležnik Subotice na sastanku senata rekao - Šta će turistima biblioteka, neće valjda gosti da čitaju knjige tamo kad dođu, oni treba da se kupaju i troše pare. 

Beležnik nije razmišljao o tome da je biblioteka u stvari ulaganje u duhovnost i kulturu meštana da budu primereniji duhu vremena u kojem se nalaze i to je ono što čini specifičnost Palića.