Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

JAVNI POZIV ZA PREDLOG ZVANJA POČASNI GRAĐANIN I PRIZNANJA PRO URBE

Kategorija: 

Комисија за доделу звања и признања у складу са чланом 5. став 3. Одлуке о установљењу звања ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН, признања  ПРО УРБЕ и признања „Др Ференц Бодрогвари“ («Службени лист Града Суботице», бр. 24/17- пречишћени текст) објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДЛАГАЊУ ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА ЗА ДОДЕЛУ

ЗВАЊА ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН И ПРИЗНАЊА ПРО УРБЕ

 

            Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН додељује се за истакнуто и трајно животно дело у области науке, привреде, уметности, образовања и васпитања, као и за резултате постигнуте у јавном животу и развоју културног стваралаштва и то физичким лицима која су својим делима и чињењима допринела подизању угледу града у земљи и иностранству.

 

            Признање ПРО УРБЕ додељује се лицима за истакнута дела која значајно доприносе угледу града подизањем његових материјалних и духовних вредности.

 

Признање ПРО УРБЕ додељује се правним и физичким лицима, као и другим организацијама и то за истакнуте научне, културне и уметничке активности, односно за значајну делатност у образовању, комуналној, социјалној, здравственој, привредној области као и онима који су својим радом допринели већем степену развоја јавног реда и мира и лицима која су својим спортским и другим резултатима пронела славу свог града.

 

Текст Јавног позива се налази на сајту града: www.subotica.rs у одељку конкурси и огласи.

 

  Председник Комисије,

  Никола Репац

 

*

 

Povjerenstvo za dodjelu zvanja i priznanja sukladno članku 5. stavak 3. Odluke o ustanovljenju zvanja POČASNI GRAĐANIN, priznanja PRO URBE i priznanja „Dr. Ferenc Bodrogvári“ („Službeni list Grada Subotice“, br. 24/17- pročišćeni tekst) objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA SUDJELOVANJE U PREDLAGANJU GRAĐANA I ORGANIZACIJA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE ZA DODJELU

ZVANJA POČASNI GRAĐANIN I PRIZNANJA PRO URBE

 

 

            Zvanje POČASNI GRAĐANIN dodjeljuje se za istaknuto i trajno životno djelo u području znanosti, gospodarstva, umjetnosti, obrazovanja i odgoja, kao i za rezultate postignute u javnom životu i razvitku kulturnog stvaralaštva i to fizičkim osobama koje su svojim djelima i činjenjima pridonijele  podizanju ugledu grada u tuzemstvu i inozemstvu.

 

            Priznanje PRO URBE dodjeljuje se osobama za istaknuta djela koja značajno pridonose ugledu grada podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrijednosti.

 

Priznanje PRO URBE dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama, kao i drugim organizacijama i to za istaknute znanstvene, kulturne i umjetničke aktivnosti, odnosno za značajnu djelatnost u obrazovanju, komunalnom, socijalnom, zdravstvenom, gospodarskom području kao i onima koji su svojim radom pridonijeli većem stupnju razvitka javnog reda i mira i osobama koje su svojim sportskim i drugim rezultatima pronijele slavu svojega grada.

 

 

Tekst Javnog poziva se nalazi na internetskoj stranici: www.subotica.rs u odjeljku natječaji i oglasi.

 

  Predsjednik Povjerenstva,

 Nikola Repac

 

**

 

A Címeket és Elismeréseket Adományozó Bizottság a díszpolgári cím, a PRO URBE elismerés és a Dr. Bodrogvári Ferenc díj megalapításáról szóló rendelet 5. szakasz 3. bekezdésének (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 24/17 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) megfelelően közzéteszi az alábbi

 

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

A DÍSZPOLGÁRI CÍMRE ÉS PRO URBE DÍJRA JAVASOLT  POLGÁROK ÉS SZERVEZETEK JELÖLÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN

 

 

            DÍSZPOLGÁRI CÍM azoknak a személyeknek adományozható, akiknek kiemelkedő életműve jelentős és maradandó értékeket hozott a tudomány, gazdaság, művészet, oktatás-nevelés, közélet vagy művelődés terén, és akik tevékenységükkel hírnevet és elismerést szereztek a városnak hazánkban és külföldön.

 

            PRO URBE díj adományozható olyan kiemelkedő alkotásokért vagy tettekért, melyek jelentősen hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez és gyarapítják annak anyagi és szellemi értékeit.

 

PRO URBE díj adományozható jogi és természetes személyeknek, valamint egyéb szervezeteknek, a tudomány, művelődés és művészet terén elért kiemelkedő eredményekért, az oktatási, kommunális, szociális, egészségügyi vagy gazdasági területen kifejtett jelentős tevékenységért, továbbá olyan személyeknek, akik munkájukkal hozzájárultak a rend és közbiztonság színvonalas emeléséhez, illetve akik sport- és egyéb eredményeikkel hozzájárultak a város hírnevének gyarapításához.

 

 

A felhívás szövege megtalálható az önkormányzat www.subotica.rs honlapjának Pályázatok és hirdetmények oldalán.

 

  A bizottság elnöke

  Nikola Repac