Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Najbolji od najboljih

Sub, 26.05.2018 - 16:51 -- nikola.tumbas
Maturanti u šetnji ka hotelu Galerija
Maturanti u šetnji ka hotelu Galerija
Gaudeamus i baloni
Gaudeamus i baloni

Nekoliko detalja sa dodele priznanja vukovcima gimnazije Svetozar Marković, i par fotografija prisutnih roditelja.

1. Kureljušić Luka

2. Hrnjak Jelena

3. Sabo Cibolja Andrea

4. Tikvicki Dunja

5. Vukadinović Nađa

6. Bešnji Botond

7. Feher Flora

8. Šomođi Anet

9. Kuzmanović Milica

10. Bobić Jovana

11. Cetić Maja

12. Kovač Kornelija

13. Dulić Ivana

14. Lulić Fedor

15. Stantić Natalija

 

Đaci generacija na srpskom i mađarskom jeziku:  Grahovac Aleksandar i Bešnji Botond