EBRD pokreće platformu za online učenje namenjen malim preduzećima

Čet, 28.05.2020 - 17:04 -- darko.kovacevic
  • EBRD pokreće platformu za onlajn učenje i savetovanje za mikro, mala i srednja preduzeća tokom krize
  • Platforma na kojoj mogu da se nađu stručni saveti u vezi sa upravljanjem novčanim tokovima i postupanjem u odnosu na dobavljače i zaposlene u kriznoj situaciji
  • Program ima za cilj da pruži savete za više od 10.000 preduzeća u 30 zemalja

EBRD pokreće platformu za onlajn učenje i savetovanje, čije će korišćenje biti besplatno, za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena sa ekonomskim efektima pandemije koronavirusa. Ova preduzeća u privatnom vlasništvu su od vitalnog značaja za ekonomije u regionima u kojima EBRD posluje.

Program EBRD „Saznajte kako da ... tokom krize“, koji je dostupan na platformi Banke „Akademija za prenos znanja i iskustva“ (The Know How Academy), pruža  preduzetnicima pristup materijalima za obuku i savetima za upravljanje kriznim situacijama koje daju stručnjaci za određene privredne grane, a mogu i da učestvuju u diskusijama među kolegama na forumima.

Platforma će takođe da ponudi konkretne informacije sa lokala o finansijskoj podršci koja može da se dobije od vlada i banaka u 30 ekonomija u regionima u kojima EBRD posluje.

Program koji je pokrenula EBRD kao deo svoje pojačane podrške preduzećima tokom aktuelne krize fokusiraće se na pet ključnih stubova poslovanja:

  • 1)    Upravljanje kriznim situacijama: Vaši kupci i dobavljači
  • 2)    Upravljanje kriznim situacijama: Osnove finansijskog upravljanja
  • 3)    Upravljanje kriznim situacijama: Finansiranje vašeg preduzeća
  • 4)    Upravljanje kriznim situacijama: Vaši zaposleni - vaša ključna vrednost
  • 5)    Upravljanje kriznim situacijama: Izazovi upravljanja i liderstva.

Prvi modul, „Upravljanje kriznim situacijama: Vaši kupci i dobavljači“ pružiće savete o tome kako da se održi funkcionisanje lanca snabdevanja preduzeća i omogući priliv gotovine. Ovaj modul će biti dostupan od danas, dok će preostala četiri biti dostupna nakon toga u sekvencama. Svi resursi biće ponuđeni na engleskom, arapskom, ruskom, ukrajinskom i turskom jeziku.

EBRD će saradjivati sa partnerskim bankama i grupama za podršku poslovanju u područjima svog delovanja kako bi se program sproveo  u 30 zemalja, sa ciljem da se dopre do više od 10.000 ljudi koji rade u MMSP-ima, nudeći im tokom narednih meseci resurse za obuku, razmenu znanja i stručne savete.

EBRD je posvećena pružanju pomoći malim preduzećima u ovim vremenima bez presedana, kao i tome da im pomogne da razviju otpornost zahvaljujući kojoj će prevazići izazove i postati jači. Platforma je osmišljena tako da ponudi praktičnu pomoć bez obzira na veličinu preduzeća.

Širom različitih regiona, ovu inicijativu finansira  Evropska Unija, (delom i kroz Evropsko savetodavno sedište za ulaganja), Kazakstan i EBRD Small Business Impact fond  (Italija, Japan, Koreja, Luksemburg, Ṧvedska, Ṧvajcarska, Taipei Kina i Sjedinjene Amerike Drzave).

Od 28. maja informacije o Programu možete da pronađete na adresi: www.ebrdknowhowacademy.com.

Autor teksta: 
Fotograf: 
Custom Search