Nastavak radova u zaštićenom području SP Stabla hrasta lužnjaka na Paliću

Pet, 13.11.2020 - 21:15 -- nikola.tumbas
Marta Dobo o revitalizaciji parka na Paliću
Marta Dobo o revitalizaciji parka na Paliću
Tanja Jotanović o seči rogača
Tanja Jotanović o seči rogača

Ovih dana radnici JP „Palić-Ludaš“ vršiće uklanjanje stabla invazivnih vrsta u okviru revitalizacije zaštićenog područja SP „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“. Takođe na predmetnoj lokaciji predviđena je i sadnja u toku jesenje sezone sadnje ove godine. Ove aktivnosti su predviđene Godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima, Rešenjima o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Odluci o održavanju javnih zelenih površina Grada Subotice i Planom poslovanja preduzeća.

Izjave u prilogu...

Custom Search